Get Adobe Flash player

 

 

 

HISTORIA SZKOŁY

 

 

alt

 

      

                                                  

1969 r.– powołanie Szkoły Podstawowej Specjalnej

w Lubinie.

1972 r. – utworzenie internatu przy szkole.

 

  

 

alt

 

1984 r.– przeniesienie placówki do nowego budynku, likwidacja internatu i  Państwowego Zakładu Wychowawczego, powołanie Szkoły Podstawowej nr 6 Specjalnej w Lubinie.

 

1986 r. – utworzenie przy szkole oddziału przedszkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym 

 

 

alt


1989 r.– jubileusz 20-lecia szkoły uwieńczony nadaniem imienia Marii Konopnickiej.

 

 

 

                                                  alt              

 

1990 r. – powołanie dwóch oddziałów „Szkoły życia”, powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej kucharzy.

 

1991 r. – powołanie Zespołu Szkół Specjalnych, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna,Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, dwa oddziały „szkoły życia” i cztery oddziały szpitalne dla dzieci przewlekle chorych.

 

      alt       

 


1995 r.– utworzenie (w ramach Zespołu Szkół Specjalnych) Szkoły Podstawowej dla Dzieci
Niepełnosprawnych Ruchowo, zakup ze środków finansowych PFRON autobusu szkolnego.

 

alt

 

1999 r. – utworzenie drugiego kierunku kształcenia zawodowego – piekarz, zmiany organizacyjne placówki wynikające z reformy oświaty.

 

2012 r. - do szkoły dołączona zostaje biblioteka pedagogiczna i szkolne schronisko młodzieżowe.

W wyniku połączenia powstaje Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

 

~ bibloteka pedagogiczna

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 ~ szkolne schronisko młodzieżowe

 

 

W roku szkolnym 2012/2013 - zostaje uruchomiony nowy kierunek kształcenia - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

alt

 

 

 

 

 

 

 

=>  powrót do strony głównej