Get Adobe Flash player

aktualnosci


 2020

 

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia,

zdrowia, pogody ducha oraz spełnienia wszelkich marzeń.

Niech ten czas upłynie Wam w spokoju, w gronie rodziny i najbliższych,

a nadchodzący Nowy 2021 Rok przyniesie radość i satysfakcję z podejmowanych działań.


Prezes "A Tacy Sami"

Stowarzyszenia przy ZSiPO w Lubinie

Ewa Niedbalska


 

                                                 

Akcja „ŚWIĄTECZNA PACZKA”

 

Święta to magiczny czas, pełen miłości, radości, a także nadziei. Celem naszych działań jest wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Pomagamy tym, którzy potrzebują pomocy, choć nie wyciągają po nią ręki. Akcje takie przynoszą radość i siłę. Sprawiają, że zaczyna istnieć najpiękniejsza relacja, jaka może łączyć człowieka z człowiekiem. Dlatego też w okresie przedświątecznym tego roku ufundowane zostały paczki żywnościowe dla uczniów ZSIPO z rodzin ubogich. Życzymy pogodnych i przede wszystkim zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.

Aldona Karlak

 

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
„BOCCIA KREUJE I REHABILITUJE”

 

  

Od pierwszego września do listopada w ramach projektu „Boccia kreuje i rehabilituje” prowadzone były zajęcia sportowe sekcji bocci. Sytuacja pandemiczna przyspieszyła z lekka zakończenie projektu. W treningach uczestniczyło 12 osób z niepełnosprawnością w podziale na dwie grupy. Uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy. Zakupione zostały kosze do bili, które niezbędne są do tej dyscypliny, szczególnie dla młodzieży poruszającej się na wózkach inwalidzkich. Środki finansowe przekazane zostały przez Gminę Miejską Lubin oraz „A Tacy Sami” Stowarzyszenie przy ZSIPO W Lubinie.

Dziękujemy wszystkim biorącym udział w realizacji projektu.

  

 Konkurs plastyczny na plakat o tematyce antynikotynowej

 

W listopadzie 2020 roku stowarzyszenie ufundowało nagrody do konkursu podczas obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia. Podopieczni otrzymali zestawy do malowania za swoje piękne umiejętności plastyczne oraz słodkie Mikołajki jako nagrody pocieszenia dla uczestników quizu o tematyce antynikotynowej.

 Aldona Karlak

 

 

 

 

 

 

 

Upominki Mikołajkowego Zagłębia

 

Zagłębie Lubin ufundowało upominki Mikołajkowe dla uczniów klasy 1-2 zpl ZSiPO. W dniu 04.12. 2020 r. odebrali niespodzianki od Mikołaja. Dziękujemy darczyńcom za okazane serce, dzięki któremu zagościł uśmiech na twarzy dzieci.

Aldona Karlak

 

 

 

 

Pomoce dydaktyczne „Mówik”

w komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla uczniów ZSiPO w Lubinie

   

 

W miesiącu październiku 2020 r. Stowarzyszenie „ATS” sfinansowało zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych i językowych uczniów niemówiących uczęszczających do ZSiPO w Lubinie.

W procesie terapii naszych podopiecznych niezbędne jest wspomaganie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym ich indywidualnym możliwościom. Obecnie rynek oferuje różnego rodzaju narzędzia i pomoce służące do komunikowania się, dzięki którym łatwiej rozwijać zdolności poznawcze: myślenie, spostrzegawczość, koncentrację i uwagę.

Programy i pomoce z serii „Mówik" przeznaczone są dla osób w różnym wieku, głównie z afazją, autyzmem, niepełnosprawnością umysłową, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią, które nie mogą się porozumiewać mową. Najogólniej ujmując pozwalają rozwijać komunikację u uczniów niemówiących lub mających duże problemy z mówieniem za pomocą symboli graficznych. Dzięki nim tworzyć można proste i bardziej złożone komunikaty, zawierające czynności i rzeczy związane z życiem codziennym. Możliwe jest formułowanie pytań, próśb, komentarzy jak również tworzenie wypowiedzi odnoszących się do przyszłości, przeszłości jak i teraźniejszości. Jest to szansa na komunikację z otoczeniem w sposób jak najbardziej zbliżony do naturalnego - czyli poprzez mówienie. W skład zestawu zakupnego dla szkoły przez „ATS” wchodzą:

 • MÓWik PRINT - program do edycji i drukowania symboli „Mówik”
 • Naklejki na drzwi szkolne „Wiem gdzie jestem”
 • MÓWiKARTECZKI 1,2,3
 • Plan Dnia - Dom
 • Plan Dnia - Szkoła
 • Wiem jak to powiedzieć 1ab –box
 • Wiem jak to powiedzieć 2a –box
 • Wiem jak to powiedzieć 2b –box
 • MÓWik opaski
 • MÓWik Memory - 6 szt 
 • Kalendarz z symbolami

Daria Konopińska

 

 

AKCJA „SMACZNEGO”

   

W ramach akcji „Smacznego” w roku 2020/2021 finansujemy obiady uczniom Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. Dzieci i młodzież, które mają trudną sytuację materialną mogą korzystać z naszego wsparcia. Bardzo się cieszymy, że możemy wspomóc naszych podopiecznych. Ciepły, domowy obiad – dla większości z nas jest to coś oczywistego, normalnego. Nie zdajemy sobie sprawy, że dla niektórych taki posiłek jest niemożliwy. Jest namiastką normalności, o której już zapomnieli. Tym bardziej zapraszamy dzieci i młodzież, która ma trudności, problemy finansowe do zwracania się o pomoc w formie pisma do Zarządu „A Tacy Sami”.

Aldona Karlak

 

 

Sport dla każdego i dużego i małego

 

 


 

Od pierwszego września do 15 grudnia odbywają się zajęcia sekcji bocci. Środki finansowe przekazane zostały przez Gminę Miejską Lubin oraz „A Tacy Sami” Stowarzyszenie przy ZSIPO W Lubinie. Zadanie publiczne pt. „Boccia kreuje oraz rehabilituje ma coraz więcej zwolenników. Osoby niepełnosprawne z terenu Lubina uczestniczą w zajęciach na terenie szkoły przy ulicy Składowej 3 w Lubinie. Zajęcia odbywają się w środy - 15.00-16.00, czwartki od 07.30-08.30 i 15.00-16.00.
Serdecznie zapraszamy pasjonatów tej dyscypliny oraz osoby chętne, chcące zgłębić tajniki tej gry paraolimpijskiej.

Aldona Karlak

Mikołajkowe spotkanie

 

Uczniowie klasy 1-2 zpl dnia 04.12. 2020 r. spotkali się ,zachowując zasady bezpieczeństwa, w małych grupach aby odebrać niespodzianki od Mikołaja. Fundatorem upominków było „ Zagłębie Lubin” a przyczyniło się do tego Stowarzyszenie przy ZSIPO „A Tacy Sami”. Zadowolona młodzież obiecała, że za rok również będzie grzeczna. 

Aldona Karlak

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE 2020

 

UCHWAŁA Nr 8/2020

Zarządu „A Tacy Sami” Stowarzyszenia przy Zespole Szkół i Placówek

Oświatowych w Lubinie z dnia 23 marca 2020 roku

 

 

w sprawie   zwołania Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego

członków Stowarzyszenia „A Tacy Sami”

                            

§ 1

     Zarząd Stowarzyszenia ”A Tacy Sami” przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie zatwierdził zwołanie Walnego Zebrania sprawozdawczo - wyborczego za czteroletnią kadencję (2016 r. – 2020 r.), które odbędzie się w dniach 20 - 27 kwietnia 2020 r. w godzinach 20:15 – 21:15 w I terminie. W przypadku utraty quorum w II terminie od 20:15 następnego dnia od ostatniego głosowania, za pośrednictwem mediów elektronicznych komunikatora „Messenger”, pocztowych kont on-line, kontaktów telefonicznych oraz strony internetowej Stowarzyszenia.

§ 2

Walne Zebranie w II terminie jest prawomocne do podejmowania decyzji i uchwał bez względu na liczbę obecnych członków( na podstawie § 22 pkt. 6 statutu stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

PROPONOWANY PLAN OBRAD:

 

 

 

 

SPRAWY:

   

1. Proszę o podpis elektroniczny profilem zaufanym lub własnoręczne podpisanie lub napisanie oświadczenia wg poniższego wzoru, a następnie przesłanie jego skanu lub zdjęcia na pocztę Stowarzyszenia

( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

max. w dniu rozpoczęcia zebrania czyli 20.04.2020 r.

Oryginał proszę zachować w domu.

     

=> OŚWIADCZENIE<=

2. Proszę o zapoznanie się z zaproponowanymi wersjami następujących dokumentów i zgłaszanie ewentualnych wątpliwości jeszcze PRZED ZEBRANIEM za pośrednictwem grupy MSN zebrania, bądź bezpośrednio Ewie Niedbalskiej.

 

      a)  => PROPOZYCJA REGULAMINU WALNEGO ZEBRANIA

           SPRAWOZDAWCZO -WYBORCZEGO  <=

      b)  => STATUT <= 

      c)  => SPRAWOZDANIE FINANSOWE  <=

      d)  => SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  <=

      e)  => SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ  <=

       f)  => WNIOSEK O ABSOLUTORIUM  <=


/ * brakujące sprawozdania pojawią się najpóźniej 20.04.2020/

3. Propozycje kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej - inne niż z obecnych władz Stowarzyszenia - prosimy o zgłaszanie jeszcze PRZED ZEBRANIEM za pośrednictwem grupy MSN zebrania, bądź bezpośrednio Ewie Niedbalskiej lub Annie Smolarek ze względu na konieczność wcześniejszego przgotowania odpowiednich oświadczeń.


4. Wersje robocze dokumentacji zebrania - protokołów i treści uchwał dostępne  do pobrania << TUTAJ >> ich treść należy zmodyfikować zgodnie z przebiegiem zebrania.


5. Końcowa dokumentacja z zebrania:

a) PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

b) UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA

c) PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNO-WYBORCZEJ

d) PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA 

2019


Zadania statutowe z 1% podatku

dochodowego i darowizn w 2019 r.

1.     Wsparcie finansowe podopiecznych ZSiPO w Lubinie w zakresie opłacania obiadów - Akcja „Smacznego”.

2.     Wsparcie finansowe na złoty gwóźdź do sztandaru z okazji 50 – lecia istnienia ZSIPO w Lubinie.

3.     Wsparcie finansowe na zakup szczepionki dla podopiecznej Stowarzyszenia zakwalifikowanej do przeszczepu wątroby.

4.     Zakup nagród za zbiórkę żołędzi w akcji „Klekusiowo”.

5.    Wsparcie finansowe uroczystości szkolnej dla uczniów ZSiPO - Dzień ziemi pt „Podróż przez Układ Słoneczny”- zakup biletu na seans sferyczny w mobilnym Planetarium.

6.     Zakup nagród dla uczniów ZSIPO na konkurs plastyczny pt. „Wielkanocna pisanka”.

7.     Zakup czekolad dla podopiecznych Stowarzyszenia z okazji Dnia Dziecka.

8.     Wsparcie finansowe zadania z konkursu ofert „VII Regionalny Turniej Bocci „Sport dla każdego”.

9.     Wsparcie finansowe zadania z konkursu ofert: „Wędruj z nami”- wycieczka do Zielonej Góry.

10.   Zakup pomocy dydaktycznej dla podopiecznych ZSiPO- modele atomów.

11.   Sfinansowanie naprawy okularów podopiecznego Stowarzyszenia.

12.   Zakup piktogramów- pomocy dydaktyczno-terapeutycznych dla uczniów ZSiPO.

13.  Użyczenie konta Stowarzyszenia. Zakup magnesów reklamowych. (Pokrycie kosztów nastąpiło ze środków finansowych 1% podatku od osób fizycznych podopiecznej Stowarzyszenia – cel szczegółowy).

14.   Wsparcie finansowe „Olimpiady sportów wszelakich „Jesteśmy Razem”- zakup poczęstunku młodzieży niepełnosprawnej zawodników.

15.   Pokrycie kosztów rehabilitacji ucznia ZSIPO – podopiecznego Stowarzyszenia.

16.   Refundacja kosztów leku dla podopiecznego Stowarzyszenia. Leki kupowane w Niemczech.

17.   Sfinansowanie pucharów i naklejek na medale niezbędnych w organizacji VI Barbórkowego Turnieju Bocci dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

18.   Sfinansowanie zakupu czekolad dla podopiecznych Stowarzyszenia z okazji obchodów Mikołajek.

 

 

 

REGIONALNE „WĘDRUJ Z NAMI”

 

 

 

 


 

REKRUTACJA DO PROJEKTU „REGIONALNE WĘDRUJ Z NAMI”

 

Zapraszamy dzieci i młodzież z niepełnosprawnością zarówno intelektualną jaki ruchową, z terenu DOLNEGO ŚLĄSKA do udziału w projekcie którego celem jest rehabilitacja ruchowa dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kształtowanie i popularyzowanie turystyki, sportu wśród osób z niepełnosprawnością ruchową jak i intelektualną. Można zgłaszać się przez pocztę służbową stowarzyszenia: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub telefonicznie 721 002 005, podając ilość osób z danej placówki lub stowarzyszenia.

Liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona: 30 osób.

Uczestnik projektu nie ponosi kosztów.

Należy zgłaszać się do 30 czerwca 2019 roku podając imię i nazwisko oraz dane opiekuna grupy.

Wyjazd 07 lipca 2019 roku spod PKS o godz. 09.30.

 

PLAN wędrówki – Zielona Góra – 07.07.2019 roku

Przed każdym wyjazdem opiekunowie przedstawiają regulamin zachowania się podczas wycieczki i zasady poruszania się po drogach.

 

RAMOWY PLAN

1.09.30 - 10.30 - wyjazd z Lubina i przyjazd do Zielonej Góry

2.10.30 - przerwa na śniadanie

3.11.00 - 12.00 - zwiedzania Palmiarni i punkt widokowy

4.12.00 - 14.00 - wizyta w Aquaparku w Zielonej Górze

5.14.00 - ciepły posiłek

6.14.00 - 16.00 - zwiedzanie Zielonej Góry- zwiad po mieście

7.16.00 - 17.00 - powrót do Lubina

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

RUSZA NOWY PROJEKT - "REGIONALNE WĘDRUJ Z NAMI"


W miesiącu lipcu rusza nowa propozycja wędrówki dla osób z niepełnosprawnością - do Zielonej Góry. Zaplanowany wyjazd odbędzie się 07 lipca 2019 roku. Dzięki dofinansowaniu Powiatu Lubińskiego kosztów podróży do Aquaparku, dzieci i młodzież będą mogły spędzić wspaniałe chwile podczas wypoczynku letniego. W planie jest wizyta w uroczej Palmiarni, zwiedzanie miasta oraz basen. Oprócz rozrywek na basenie zaplanowana będzie nauka pływania oraz zajęcia rehabilitacyjne w wodzie. Zapraszamy do zgłoszeń do projektu. Kto pierwszy ten lepszy.

 

 

 

 

VII REGIONALNY TURNIEJ BOCCI

"SPORT DLA KAŻDEGO"

Z OKAZJI DNI GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

 

      

 

 

 

 

 

Akcja „SMACZNEGO” nadal trwa

 

W roku szkolnym 2018/2019 dofinansowujemy obiady uczniom ZSIPO. Cieszymy się, że możemy pomóc! Mamy nadzieję, że zdrowa, dobrze zbilansowana dieta pomoże w osiąganiu dalszych sukcesów osobistych i edukacyjnych  naszych podopiecznych. SMACZNEGO!!!!

 

 

 

VII REGIONALNY TURNIEJ BOCCI "SPORT DLA KAŻDEGO" Z OKAZJI DNI GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


 

 

 

Mikołajki

Wizyta świętego Mikołaja to jeden z  najbardziej oczekiwanych  przez dzieci dni  w roku. Przygotowują się do niego  starannie. Dzieci uczą się wierszyków i piosenek, wykonują prace plastyczne, na których oczywiście króluje Mikołaj. Nasze Stowarzyszenie corocznie funduje słodycze wszystkim uczniom ZSIPO aby choć troszkę „posłodzić” element życia dzieci i namalować uśmiech na ich twarzach. 

ZE WZGLĘDU NA AWARIĘ ARTYKUŁU, ZNACZNA CZĘŚĆ OPISÓW REALIZACJI ZADAŃ BĘDZIE NIEWIDOCZNA DO CZASU NAPRAWY.

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWE NIEDOGODNOŚCI.

 

 

Zadania statutowe z 1% podatku

dochodowego i darowizn w 2018 r.

1.     Wsparcie finansowe podopiecznych ZSiPO w Lubinie w zakresie opłacania obiadów - Akcja „Smacznego”.

2.     Wsparcie finansowe Balu Karnawałowego dla społeczności szkolnej pt. „Prosto w serce”.

3.     Dofinansowanie kosztów zakupu słodyczy na „Dzień myśli braterskiej”.

4.     Dofinansowanie kosztów zakupu materiałów do zajęć Przysposabiających do pracy w zakresie Rękodzieła.

5.     Dofinansowanie kosztów wyjazdu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim do Legnicy na „Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej”.

6.     Wsparcie finansowe konkursu plastycznego „Wielkanoc w wiosennych barwach”.

7.     Wsparcie finansowe imprezy szkolnej z okazji Dnia Ziemi.

8.     Dofinansowanie kosztów wyjazdu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim do Bolesawca na IV Regionalny Przegląd Twórczości „Pieśni Patriotyczne i Piosenki Wojskowej”.

9.     Wsparcie finansowe „III Marszobiegów wiosennych”.

10.   Przeznaczenie środków finansowych na wkład własny projektu złożonego na Konkurs Ofert do Gminy Miejskiej Lubin zadania pn. VI Regionalny Turniej Bocci „Sport dla każdego”.

11.   Przeznaczenie środków finansowych na wkład własny projektu złożonego na Konkurs Ofert do Gminy Miejskiej Lubin zadania pn. „Wioska rycerska – Dzień Dziecka”.

12.   Przeznaczenie środków finansowych na wkład własny zadania „Boccia Kreuje i Rehabilituje”.

13.   Przeznaczenie środków finansowych na wkład własny projektu złożonego na Konkurs Ofert do Gminy Miejskiej Lubin zadania pn. „Górska Wędrówka” oraz do Fundacji KGHM Polska Miedź (wspólny projekt)

14.   Wsparcie finansowe do zakupu strojów i elementów do strojów dla uczniów do występu z okazji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych.

15.   Zakup poczęstunku dla uczniów w ramach Dni Godności Os. Niepełnosprawnych.

16.   Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do wykonywania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów ZSiPO w Lubinie.

17.   Dofinansowanie zakupu artykułów wyposażenia nowej sali lekcyjnej w ZSiPO w Lubnie (dywan, tablica).

18.   Zakup medali na V Barbórkowy Turniej z okazji Międzynarodowego Dnia Os. Niepełnosprawnych.

19.   Zakup słodyczy na Mikołajki

20.   Koszt oszklenia okien w pokoju dziecka będącego w trudnej sytuacji życiowej.

21.   Szkolenie członków Zarządu ATS w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 

Zadania statutowe z 1% podatku

dochodowego i darowizn w 2017 r.

1.     Wsparcie finansowe podopiecznych ZSiPO w Lubinie w zakresie opłacania obiadów - Akcja „Smacznego”.

2.     Dofinansowanie kosztu zakupu upominków dla uczniów uczestniczących w szkolnym balu karnawałowym ZSiPO w Lubinie.

3.     Wsparcie finansowe zawodów sportowych ph. Marszobiegi „Powitanie wiosny".

4.     Przeznaczenie środków finansowych na wkład własny projektu złożonego na Konkurs Ofert do Gminy Miejskiej Lubin zadania pn. V Regionalny Turniej Bocci „„Sport dla każdego”.

5.     Przeznaczenie środków finansowych na wkład własny projektu złożonego na Konkurs Ofert do Gminy Miejskiej Lubin zadania pn. „Wokini – Poszukiwanie nowego początku – Dzień Dziecka”.

6.     Przeznaczenie środków finansowych na wkład własny projektu złożonego na Konkurs Ofert do Gminy Miejskiej Lubin zadania pn. „Boccia kreuje i rehabilituje”.

7.     Dofinansowanie kosztów wycieczki uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z klas gimnazjum i szkoły zawodowej na spektakl teatralny w Legnicy pt. „Inwazja jaszczurów”.

8.     Wsparcie finansowe szkolnego konkursu plastycznego "Kolorowa Wielkanoc".

9.     Wsparcie finansowe udziału uczniów w Regionalnym Przeglądzie Twórczości "Polskie Pieśni Patriotyczne i Piosenki Wojskowe" 2017r. w Teatrze Starym w Bolesławcu-transport.

10.   Wsparcie finansowe konkursu pt. ”Mój baśniowy bohater”.

11.   Wsparcie finansowe – prowiant dla członków drużyny „Piastowskie Orły” (uczniowie ZSiPO) podczas Ogólnopolskiego Rajdu „Granica” w Szklarskiej Porębie.

12.   Wsparcie finansowe XIV Ogólnopolskich Mistrzostw w Kręglarstwie-prowiant dla uczestników.

13.   Zakup słodyczy na Mikołajki.

14.   Wsparcie finansowe IV Barbórkowego Turnieju Bocci z okacji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych –medale, puchary.

 

 

Zadania statutowe z 1% podatku

dochodowego i darowizn w 2016 r.

1.     Wsparcie finansowe przejazdu uczniów ZSiPO do Środy Śląskiej w celu uczestnictwa w Harcerskim Kolędowaniu w ramach Noworocznego Zlotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku na Przegląd Kolęd i Pastorałek.

2.     Wsparcie finansowe kosztów przejazdu uczniów ZSiPO do Dobroszyc na eliminacje do konkursu recytatorskiego - szczebel wojewódzki.     

3.     Wsparcia finansowego ucznia ZSiPO w Lubinie w zakresie opłacenia obiadów Wojciecha Wawrynowicza i innych uczniów, akcja „Smacznego”.

4.     Dofinansowanie w zakupie statuetek sportowych dla drużyn uczestniczących w eliminacjach do rozgrywek wojewódzkich podczas Regionalnego Turnieju Unihokeja „Sprawni – Razem” Lubin 2016 r.

5.     Dofinansowanie rzeczowych nagród dla uczniów ZSiPO biorących udział w szkolnym konkursie plastycznym „Ozdoba wielkanocnego stołu”.

6.     Wsparcie finans. organizacji imprezy szkolnej „Marszobiegi z okazji wiosny”.

7.     Dofinansowanie rzeczowych i słodkich nagród dla uczniów ZSiPO biorących udział w szkolnym konkursie plastycznym „PODWODNY ŚWIAT”.

8.     Przeznaczenie środków finansowych na wkład własny trzech projektów złożonych na Konkurs Ofert do Gminy Miejskiej Lubin i Zarządu Województwa Dolnośląskiego -Urzędu Marszałkowskiego.

9.     Dofinansowanie wyjazdu na wycieczkę do Dęblina uczniom ZSiPO w Lubinie.

10.   Dofinansowanie kosztów udziału uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w wycieczce do AQUAPARK Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne w Polkowicach . 

11.   Dofinansowanie organizacji cyklicznych zajęć świetlicowych z zakresu „SENSOPLASTYKI”.

12.   Wsparcie finansowe w zakupie akcesoriów na zajęcia rehabilitacyjne w basenie uczniów ZSiPO.

13.   Zakup pucharów na III Barbórkowy Turniej Bocci z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

14.   zakup biletów dla uczniów ZSiPO na seans filmowy pt. „Gwiezdne wojny” – z okazji Mikołajek – kwota 1 200,00 zł.

 

 

Zadania statutowe z 1% podatku

dochodowego i darowizn w 2015 r.

1.     Zakup tablicy korkowej dla uczniów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2.     Wsparcia fin. XXVI Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Dawno, dawno temu…”

3.     Wsparcie materialne dla matki samotnie wychowującej dziecko niepełnosprawne.

4.     Przeznaczenie środków finansowych na wkład własny projektu na Regionalny Turniej Bocci z okazji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych.

5.     Przeznaczenie środków finansowe na wkład własny projektu na „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka”.

6.     Przeznaczenie środków finansowe na wkład własny projektu na pn. „Boccia – Rehabilitacja oraz Rekreacja”.

7.     Wsparcie finansowe świetlicy szkolnej w zakupie art. plastycznych, dekoracyjnych.

8.     Wsparcie finansowe w organizacji VI Regionalnego Turnieju w Unihokeja.

9.     Wsparcie finansowe kosztów leczenia uczennicy ZSiPO – podopiecznej Stowarzyszenia.

10.   Zakup poczęstunku dla podopiecznych na zakończenie roku szkolnego i dla zawodników paraolimpiady.

11.   Wsparcie finansowe ucznia ZSiPO w Lubinie w zakresie opłacenia obiadów.

12.   Zakup wykładziny dywanowej do Świetlicy Szkolnej ZSiPO w Lubinie.

13.   Wsparcie finansowe XIII Dolnośląskich Mistrzostw Kręglarskich „Sprawni – Razem” – Lubin 2015 r.

14.   Paczki żywnościowe dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej w okresie bożonarodzeniowym.

15.   Spektakl teatralny – mikołajkowy upominek dla podopiecznych

16.   Dofinansowanie spotkania integracyjnego ph. „Razem możemy więcej”.

17.   Zakup pucharów dla uczestników Barbórkowego Turnieju Bocci z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

18.   Zakup wody niegazowanej do świetlicy szkolnej oraz podopiecznych uczęszczających na rehabilitację oraz uczestników Barbórkowego Turnieju Bocci.

19.   Wsparcie finansowe kosztów leczenia uczennicy ZSiPO – podopiecznej Stowarzyszenia.

Zadania statutowe z 1% podatku

dochodowego i darowizn w 2014 r.

1.     Turniej sprawnościowy- „Bez aktywności nie ma sprawności”.

2.     Wsparcia finansowe ucznia ZSiPO w Lubinie w zakresie opłacenia obiadów.

3.     Szkolenie sędziowskie Bocci.

4.     XXV Regionalny konkurs recytatorski pn. ”Z duchem czasu”.

5.     Wsparcie ucznia-członka TPD –impreza turystyczna - wycieczka

6.     Wparcie finansowe dla uczestników projektu z koła teatralnego ZSiPO w Lubinie - zakup nagród.

7.     Wparcie finansowe zajęć dla uczniów ZSiPO w Lubinie ”Ogrodnictwo i pielęgnacja roślin”.

8.     Sfinansowanie kosztów wyjazdu na wycieczkę klasową dla ucznia ZSiPO w Lubinie.

9.     Wsparcie finansowe na zorganizowanie imprezy integracyjnej „Talent Show, czyli Rewia Gwiazd” z okazji XIV Edycji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych.

10.   Przeznaczenie środków finansowych na wkład własny Regionalnego Turnieju Bocci.

11.   Przeznaczenie środków finansowych na wkład własny na realizację zadania pn. „Podarujmy Dzieciom Uśmiech”.

12.   Wsparcie finansowe organizacji XI Ogólnopolskich Mistrzostw w Kręglarstwie „Sprawni Razem” Lubin 2014.

13.   Wsparcie finansowe organizacji Barbórkowego Turnieju Bocci z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

14.   Zakup upominków dla uczniów – podopiecznych Stowarzyszenia z okazji Mikołajek.

 

 

Zadania statutowe z 1% podatku

dochodowego i darowizn w 2013 r.

1.     Wsparcie finansowe - Turniej sprawnościowy „Bez aktywności nie ma sprawności”.

2.     Wsparcie finansowe - III Regionalny Turniej unihokeja.

3.     Wsparcie finansowe - II Dolnośląski Turniej Gry w Kręgle „Bez aktywności nie ma sprawności”

4.     Wsparcie finansowe - XXIV Regionalny konkurs recytatorski ph: „Kiedy będę duży to…”

5.     Wsparcie finansowe - Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Dęblinie.

6.     Wsparcie finansowe - Dzień Dziecka – Jaroszówka.

7.     Wsparcie finansowe - Paraolimpiada- Lubin 2013.

8.     Wsparcie finansowe - Przedstawienie teatralne pt.”Brzydkie kaczątko”.

9.     Wsparcie finansowe - I Regionalny Turniej Bocci „Sport dla każdego” z okazji XIII Dni Godności Osób Niepełnosprawnych.

10.   Wsparcie finansowe - XI Dolnośląskie Mistrzostwa w Kręglarstwie "Sprawni - Razem" Lubin 2013.

11.   Zakup wody mineralnej dla podopiecznych świetlicy.

12.   Wsparcie finansowe - X Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie „Sprawni – Razem” Lubin 2013.

13.   Wsparcie finansowe - Mikołajki – wyjście do kina.

 

Zadania statutowe z 1% podatku

dochodowego i darowizn w 2012 r.

1.     Wsparcie finansowe - wyjazd na basen do Polkowic – Aquapark z okazji Mikołajek – kl. IV,V szkoły podstawowej.

2.     Wparcie finansowe w organizacji balu karnawałowego.

3.     Wsparcie finansowe w opłacaniu recept dla niepełnosprawnego dziecka - jeden raz na kwartał w 2012 r.

4.     Pomoc finansowa w organizacji II Regionalnego Turnieju w Unihokeja.

5.     Pomoc finansowa - XXII Regionalny Konkurs Recytatorski.

6.     Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego.

7.     Wsparcie Dolnośląskich Mistrzostw w Kręglarstwie „Olimpiady Specjalne”.

8.     Organizacja Dnia Dziecka - wyjazd do Jaroszówki.

9.     Wsparcie finansowe zakupu zestawów kręgli treningowych dla podopiecznych Stowarzyszenia

10.   Zakup wody z dystrybutorem dla podopiecznych Stowarzyszenia (świetlica).

11.   Wsparcie X Dolnośląskich Mistrzostw w Kręglarstwie „Sprawni- Razem”

12.   Wyjście do kina HELIOS z okazji Mikołajek.

13.   Wsparcie finansowe IX Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie „Sprawni - Razem”

14.   Zakup - Stroje dla zespołu „Niezapominajki”.

15.   Wsparcie finansowe w organizacji Wigilii szkolnej.


Zadania statutowe z 1% podatku

dochodowego i darowizn w 2011 r.

1.Kalendarze na 2011 r. - wspólnie ze szkołą promujące Stowarzyszenie i szkołę -wykorzystaniem prac uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zakup długopisów z wydrukiem nazwy Stowarzyszenia dla sponsorów i darczyńców.

 1. 2. Wniosek o dotację do Powiatu na wspieranie aktywności dzieci i młodzieżyniepełnosprawnością umysłową ph. Prowadzenie zespołu wokalno – tanecznego.
 2. 3.jako forma rewalidacji dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Powiatu lubińskiego.
 3. 4.Wniosek o darowiznę do Fundacji Polska Miedź złożony 9 czerwca 2011 r. na projekt sportowo – rekreacyjny: VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie „Sprawni –Razem” Lubin 2011.
 4. 5.Wniosek do Urzędu Miasta złożony 20 czerwca 2011 r. na Upowszechnianie kultury fizycznej VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie „Sprawni Razem” Lubin 2011.
 5. 6.Wniosek do Powiatu Lubińskiego na Upowszechnianie kultury fizycznej VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie „Sprawni Razem” Lubin 2011.
 6. 7.Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych- Turniej sprawnościowy ph. „Bez aktywności nie ma sprawności” Lubin 2011.

 

Zadania statutowe z 1% podatku

dochodowego i darowizn w 2010 r.

1.     Styczeń - W ramach promocji i wizerunku Stowarzyszenia wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych wykonano po raz pierwszy kalendarze.

2.     Luty - wsparcie finansowe w organizacji rekolekcji oraz zakup nagród na konkurs matematyczny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Zespołu Szkół Specjalnych – podopiecznych Stowarzyszenia.

3.     Marzec - wsparcie finansowe z 1% podatku dochodowego (cel szczegółowy) Koncertu Charytatywnego na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowany przez Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Integracyjnych w Lubinie. Wsparcie odbyło się w formie zakupu poczęstunku na spotkanie integracyjne po koncercie z Młodzieżową Orkiestrą Diecezji Legnickiej.

4.     Marzec - Stowarzyszenie zakupiło 10 antyram do zabezpieczenia pomocy dydaktycznych (planszy, schematów do ćwiczeń gimnastycznych) służące nauczycielom do pracy z uczniami z Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie,

5.     Maj - Stowarzyszenie finansowało pobyt w Aquaparku i transport z okazji Dnia Dziecka uczniom Zespołu Szkół Specjalnych- podopiecznym Stowarzyszenia.

6.     Czerwiec - Stowarzyszenie zorganizowało wyjście do kina ‘Helios” w Lubinie dla naszych podopiecznych na nieodpłatny seans filmowy pt. „Disco Robaczki” (2 czerwca 2010 r.).

7.     Lipiec - dofinansowanie kosztów w organizacji kolonii letnich w miejscowości Różanka k/Międzylesia w terminie od 2-14 lipca 2010 r. dla 15- tu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych – podopiecznych Stowarzyszenia. Organizatorem kolonii był Oddział Okręgowy TPD w Legnicy oraz Koło TPD przy ZSS w Lubinie.

8.     Październik - wyjście do kina ‘Helios” w Lubinie dla naszych podopiecznych na nieodpłatny seans filmowy pt. „Żółwik Sammy” (28 października 2010 r.).

9.     Październik - Stowarzyszenie wsparło finansowo z 1% podatku dochodowego (cel szczegółowy) zakup sprzętu DVD do celów rehabilitacyjno-edukacyjnych dla niepełnosprawnego Patryka Paszut, który uczęszcza do przedszkola w Lubinie i bardzo często przebywa w szpitalu odległym od miejsca zamieszkania.

10.   Listopad – wsparcie finansowe Bożonarodzeniowych Warsztatów Florystycznych dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych, które odbyły się 24 października 2010 r.

11.   Listopad - VII Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie Sprawni – Razem Lubin 2010, którego organizatorem po raz drugi było Stowarzyszenie „A Tacy Sami” i Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie. Zawody odbyły się w dniach 17,18 listopada 2010 r.

12.   Grudzień - udzielono wsparcia finansowego w zakupie strojów dla zespołu tanecznego „Niezapominajki” w skład którego wchodzą uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.

13.   Grudzień – Stowarzyszenie sfinansowało pobyt w Aquaparku w Polkowicach 9 grudnia2010 r. z okazji Mikołajków uczniom Zespołu Szkół Specjalnych - podopiecznym Stowarzyszenia

14.   Grudzień - spotkanie opłatkowe – Wigilia szkolna 17 grudnia 2010 r. organizowana przez ZSS w Lubinie, Stowarzyszenie udzieliło wsparcia do tej uroczystości.

 

 

Zadania statutowe z 1% podatku

dochodowego i darowizn w 2009 r.

1.     Styczeń - Akcja pozyskiwania 1% podatku od osób fizycznych – ulotki, media itp.

2.     Luty - I Międzyszkolny Turniej w Unihokeja 25.02.2009r. impreza organizowana przez Zespół Szkół Specjalnych i Stowarzyszenie poprzez projekt sportowo – rekreacyjny ph.” Bez aktywności nie ma sprawności”. Stowarzyszenie otrzymało dotację finansową z Powiatu Lubińskiego, również pierwsze wsparcie finansowe od indywidualnych sponsorów.

3.     Marzec - V Regionalny Turniej Gry w Kręgle „Olimpiady Specjalne” 23.03.2009 r. – dotacja, środki własne.

4.     Maj - VI Międzyszkolny Integracyjny Turniej Sprawnościowy o Puchar Starosty 05.05.2009 r. – dotacja, środki własne.

5.     Wrzesień - wyjcie do kina Helios w Lubinie dnia 22.09.2009 r. na seans pt. „Magiczne drzewo” Dyrektor Pani Ewelina Hatała przekazała nieodpłatnie 30 biletów dla podopiecznych Stowarzyszenia.

6.     Październik - VII Dolnośląskie Mistrzostwa w Kręglarstwie Lubin 2009 „Sprawni – Razem” 28.10.2009 r.– dotacja, środki własne.

 

7.     Listopad - wycieczka do Wrocławia 12.11.2009 r. zorganizowana przez nauczycieli ZSS w Lubinie. Stowarzyszenie udzieliło wsparcia finansowego w opłaceniu wstępu do Panoramy Racławickiej dla podopiecznych Stowarzyszenia.

8.     Listopad - wyjazd do Aquaparku w Polkowicach 30 .11.2009 r. - wodne przyjemności pt. „Andrzejki w wodzie” sponsorowało Stowarzyszenie dla podopiecznych z ZSS w Lubinie.

9.     Grudzień - zabawa Mikołajkowa 07.12.2009 r. organizowana przez ZSS w Lubinie. - orkiestra, którą Stowarzyszenie sfinansowało dla swoich podopiecznych ze szkoły.

10.   Grudzień - VI 0gólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie Lubin 2009 „Sprawni – Razem” 10 i 11.12.2009 r. impreza organizowana przez ZSS w Lubinie i Stowarzyszenie. Środki finansowe - dotacja ze Starostwa Lubińskiego, darowizna z Fundacji Polska Miedz i środki własne Stowarzyszenia.

11.   Grudzień - spotkanie opłatkowe – Wigilia szkolna 15.12.2009 r. organizowana przez ZSS w Lubinie, Stowarzyszenie udzieliło wsparcia do tej uroczystości.

12.   Grudzień - Ikary Kreatywności – 18.12.2009 r. – udział w imprezie (nominacja Stowarzyszenia do Ikara Kreatywności).

13.   Grudzień - wyjście do kina Helios w Lubinie dnia 21.12.2009 r. seans pt. „Opowieść Wigilijna”, członek Stowarzyszenia, pozyskała 60 nieodpłatnych biletów dla podopiecznych Stowarzyszenia.

 

ZE WZGLĘDU NA AWARIĘ ARTYKUŁU, DALSZA TREŚĆ BĘDZIE NIEWIDOCZNA DO CZASU NAPRAWY.

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWE NIEDOGODNOŚCI.

 

2018 cdn.