Get Adobe Flash player

prace techniczne

TRWAJĄ PRACE TECHNICZNE ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY

Zachęcamy do przeczytania

bajki autorstwa pani Anny Matuszewskiej

pt. "Bajka o smutnym Stasiu i śnieżnobiałym króliczku".

 

 

 

 

Kolejne spotkanie Lubińskiego Koła Biblioterapeutycznego


 alt

 

24 października 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyło się kolejne spotkanie Lubińskiego

Koła Biblioterapeutycznego. W miłej atmosferze, przewodnicząca Teresa Misztal przypomniała

prawie dziesięcioletnią historię wspólnych działań: szkoleń, zajęć dydaktycznych i wyjazdów.

Wszystko zilustrowane w kronice wypełnionej zdjęciami i wspomnieniami. Podziękowała

osobom szczególnie zaangażowanym. 

Następnie wybrany został nowy zarząd LKB; przewodniczącą Koła została Anna Kuc.

Przewodnicząca przypomniała, że Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

i Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne  zapraszają wszystkich zainteresowanych

biblioterapią na  III Ogólnopolską Konferencję Biblioterapeutyczną: 

,,Biblioterapia – obszary spotkań i dialogu z literaturą”, która odbędzie się

14-15 listopada 2019 r.

Ostatnią część spotkania poświecono rozmowie na temat ogolnopolskiej akcji czytelniczej:

"Mała książka - wielki człowiek", nowemu numerowi "Biblioterapii" (dod. do "Biblioteki

w Szkole"), zaplanowano szkolenie dla całej grupy oraz podjęcie działań,

które mogą wpłynąć na pozyskanie nowych osób zainteresowanych pracą w LKB.


alt


alt

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 20 marca 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Lubinie  odbyło się zebranie Lubińskiego Koła Biblioterapeutycznego. Przewodnicząca Teresa Misztal przekazała informacje ze spotkania Polskiego Koła Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, które prowadziła Wanda Matras-Mastalerz, prezes PTB, przedstawiając sprawozdanie merytoryczne z działań poszczególnych Kół za rok 2018. Nasze Koło wyróżnia się dużą aktywnością i różnorodnością działań. Podsumowanie dziesięcioletniej pracy wygląda również imponująco. W planie zebrania były również wybory nowego zarządu LKB, ale ze względu na niską frekwencję i brak zgody wytypowanych osób, wybory zostały odroczone do września. W części merytorycznej spotkania Teresa Misztal zaprezentowała nowy rodzaj książki : picturebook, natomiast Kazimiera Gibur podzieliła się wiedzą zdobytą na spotkaniach sieci w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu na temat : Biblioterapia w procesie rozwijania wartości oraz Autorzy, ilustratorzy, wydawcy. Prezentacje wzbogacone zostały obszerną wystawą omawianych książek.

Na zakończenie spotkania przekazano informację o konferencji w Opolu : Biblioterapia. Obszary spotkań i dialogu z literaturą, która odbędzie się 14-15 listopada 2019 r. , oraz planowanym czwartym wydaniu "Biblioterapii w Szkole"  oraz dalszych losach  kwartalnika "Biblioterapeuta".

 

alt


alt

alt

 

 

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIBLIOTERAPEUTYCZNA

 

14-15 listopada 2018r. w Opolu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna pod hasłem "Otwórz książkę, otwórz umysł". Na to wspaniałe spotkanie ze wspaniałymi inspirującymi ludźmi wybrały się Teresa Misztal i Anna Kuc.

 

LKB_opole1

 

LKB_opole2

 

LKB_opole3