Get Adobe Flash player

Walnezebranie2020

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE 2020

 

UCHWAŁA Nr 8/2020

Zarządu „A Tacy Sami” Stowarzyszenia przy Zespole Szkół i Placówek

Oświatowych w Lubinie z dnia 23 marca 2020 roku

 

 

w sprawie   zwołania Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego

członków Stowarzyszenia „A Tacy Sami”

                            

§ 1

     Zarząd Stowarzyszenia ”A Tacy Sami” przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie zatwierdził zwołanie Walnego Zebrania sprawozdawczo - wyborczego za czteroletnią kadencję (2016 r. – 2020 r.), które odbędzie się w dniach 20 - 27 kwietnia 2020 r. w godzinach 20:15 – 21:15 w I terminie. W przypadku utraty quorum w II terminie od 20:15 następnego dnia od ostatniego głosowania, za pośrednictwem mediów elektronicznych komunikatora „Messenger”, pocztowych kont on-line, kontaktów telefonicznych oraz strony internetowej Stowarzyszenia.

§ 2

Walne Zebranie w II terminie jest prawomocne do podejmowania decyzji i uchwał bez względu na liczbę obecnych członków( na podstawie § 22 pkt. 6 statutu stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

PROPONOWANY PLAN OBRAD:

 

 

 

 

SPRAWY:

   

1. Proszę o podpis elektroniczny profilem zaufanym lub własnoręczne podpisanie lub napisanie oświadczenia wg poniższego wzoru, a następnie przesłanie jego skanu lub zdjęcia na pocztę Stowarzyszenia

( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

max. w dniu rozpoczęcia zebrania czyli 20.04.2020 r.

Oryginał proszę zachować w domu.

     

=> OŚWIADCZENIE<=

2. Proszę o zapoznanie się z zaproponowanymi wersjami następujących dokumentów i zgłaszanie ewentualnych wątpliwości jeszcze PRZED ZEBRANIEM za pośrednictwem grupy MSN zebrania, bądź bezpośrednio Ewie Niedbalskiej.

 

      a)  => PROPOZYCJA REGULAMINU WALNEGO ZEBRANIA

           SPRAWOZDAWCZO -WYBORCZEGO  <=

      b)  => STATUT <= 

      c)  => SPRAWOZDANIE FINANSOWE  <=

      d)  => SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  <=

      e)  => SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ  <=

       f)  => WNIOSEK O ABSOLUTORIUM  <=


/ * brakujące sprawozdania pojawią się najpóźniej 20.04.2020/

3. Propozycje kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej - inne niż z obecnych władz Stowarzyszenia - prosimy o zgłaszanie jeszcze PRZED ZEBRANIEM za pośrednictwem grupy MSN zebrania, bądź bezpośrednio Ewie Niedbalskiej lub Annie Smolarek ze względu na konieczność wcześniejszego przgotowania odpowiednich oświadczeń.


4. Wersje robocze dokumentacji zebrania - protokołów i treści uchwał dostępne  do pobrania << TUTAJ >> ich treść należy zmodyfikować zgodnie z przebiegiem zebrania.


5. Końcowa dokumentacja z zebrania:

a) PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

b) UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA

c) PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNO-WYBORCZEJ

d) PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA