Get Adobe Flash player

 

DOKUMENTY DLA RODZICA

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Informacja dla uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych dotyczące terminu egzaminu oraz zasad jego przeprowadzania z zachowaniem bezpieczeństwa w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Informacja dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

w roku szkolnym 2019/2020 w sesji 2.2020 Lato (czerwiec- lipiec 2020 r.)


 

 

    Jak zmotywować dziecko do nauki w domu ? - porady dla rodziców

 

 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ- WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICA


 

 

Organizacja pracy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

w zakresie godzin rozpoczynania zajęć edukacyjnych i zajęć rewalidacyjnych

oraz organizacja przerw międzylekcyjnych

 

Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

 

 

 PODANIE DO STAROSTY - Skierowanie do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

 

 

 PODANIE DO STAROSTY - Skierowanie do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6

im. Marii Konopnickiej

dla Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie w Stopniu Lekkim, Umiarkowanym, Znacznym

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

 

 

 PODANIE DO STAROSTY - Skierowanie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

 

 

 

 PODANIE DO STAROSTY - Skierowanie na zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 im. Marii Konopnickiej

dla dzieci Niepełnoaprawnych Intelektualnie w Stopniu Lekkim, Umiarkowanym, Znacznym

w Zespole Szkół i placówek Oświatowych w Lubinie