Get Adobe Flash player

W listopadzie polecamy


Zanim będzie za późno : o potrzebie rozwoju kompetencji społecznych w edukacji / Tomasz Kozłowski. Warszawa : Wolters Kluwer Polska,2020.

Książka koncentruje się na znaczeniu niektórych kompetencji w życiu jednostki.

Są to m.in. takie zdolności i postawy, jak:

 • empatia,
 • psychowzroczność,
 • umiejętność komunikacji międzypokoleniowej,
 • obywatelskość i tolerancja,
 • umiejętności w zakresie zarządzania stresem i czasem.

Autor przewiduje również, jakie kompetencje będą miały znaczenie w epoce budowania nowego porządku społecznego po epidemii koronawirusa. W obliczu społeczeństwa jutra zmiana dotychczasowych nawyków i zbudowanie trwalszych form wspólnotowości stanie się koniecznością.

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów pedagogicznych i rodziców uczniów. Zainteresuje również pracowników działów kadr, menedżerów i przedsiębiorców obserwujących rozwój rynku pracy, a także studentów kierunków nauczycielskich, psychologii oraz pedagogiki.

Trening szkolny : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne : klasa 8 /[opracowanie merytoryczne i graficzne: Magdalena Hinz]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.

Trening szkolny. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne to zbiór zadań mających na celu rozwijanie i stymulowanie funkcji psychofizycznych dzieci. Odbywa się to poprzez ćwiczenia: percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo-słuchowej, grafomotoryki, koncentracji, orientacji przestrzennej, wyobraźni, pamięci, logicznego myślenia, sprawności manualnej, czytania i pisania, liczenia. Dodatkowo część zadań zawartych w tym zeszycie dotyczy wiadomości, które dziecko zdobywa w klasie 8 na lekcjach języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, chemii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa.

Trening szkolny : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne : klasa 7 /[opracowanie merytoryczne i graficzne: Magdalena Hinz]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.

Trening szkolny. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne to zbiór zadań mających na celu rozwijanie i stymulowanie funkcji psychofizycznych dzieci. Odbywa się to poprzez ćwiczenia: percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo-słuchowej, grafomotoryki, koncentracji, orientacji przestrzennej, wyobraźni, pamięci, logicznego myślenia, sprawności manualnej, czytania i pisania, liczenia. Dodatkowo część zadań zawartych w tym zeszycie dotyczy wiadomości, które dziecko zdobywa w klasie 7 na lekcjach języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, chemii, fizyki, muzyki i plastyki.

Kodowanie na dywanie : w przedszkolu, w szkole i w domu /Anna Świć.  Opole : Wydawnictwo Nowik, 2017.

Anna Świć – nauczyciel przedszkola, logopeda, autorka scenariuszy zajęć dydaktycznych i warsztatów dla dzieci. Stworzyła obudowę metodyczną dla firmy EduSense wprowadzającą roboty do zajęć dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej. Trenerka w programie Mistrzowie Kodowania. Prelegentka na konferencjach ,,Inspiracje wczesnoszkolne”, ,,Zlot Innowacyjnych nauczycieli”. Właścicielka firmy szkoleniowej ,,Kodowanie na dywanie”. Członkini grup innowacyjnych nauczycieli Superbelfrzy RP i Superbelfrzy Mini. 

Jesteś nauczycielem i boisz się wprowadzać elementy kodowania, a może rodzicem, który chciałby spróbować kodowania razem z dzieckiem? Myślę, że ta książka będzie odpowiedzią na Twoje potrzeby. Każdy rozdział to propozycja zabaw z wykorzystaniem innego materiału dydaktycznego. Zabawy pogrupowałam i oznaczyłam symbolami, dzieląc je na odpowiednie dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas 1–3 i zabawy do wykorzystania w domu, z rodzicami. Należy pamiętać jednak, że podział jest umowny, przygotowany na bazie uśrednionych możliwości dzieci w danym wieku, nie uwzględnia specyfiki danej grupy, potrzeb i możliwości rozwojowych konkretnego dziecka, warto więc przejrzeć wszystkie propozycje aktywności i wybrać te, które będą najlepiej odpowiadać naszym potrzebom.

Zachęcam również do potraktowania zaproponowanych przeze mnie zabaw jako bazy, która może być modyfikowana w dowolny sposób. Ostatni rozdział przeznaczyłam na zabawy wprowadzające dzieci do pracy z wykorzystaniem komputerów, to taki łącznik między „kodowaniem na dywanie”, a pracą w aplikacjach tabletowych lub na komputerze. 
Drogi Czytelniku, mam nadzieję, że znajdziesz tu coś dla siebie.” ( Autorka)

Egzamin ósmoklasisty : matematyka : zadania z rozwiązaniami : geometria /Beata Kossakowska, Władysława Paczesna. Opole : Wydawnictwo Nowik, 2020.

Druga część zbioru „Egzamin ósmoklasisty” obejmuje wszystkie zagadnienia z geometrii zawarte w podstawie programowej z matematyki dla II etapu edukacyjnego. Znajdują się w nim różne typy zadań, które pojawiają się na egzaminie ósmoklasisty.
Zaletą zbioru jest możliwość korzystania z niego zarówno podczas przygotowywania się do egzaminu, jak i bieżącego powtarzania materiału przed sprawdzianem czy kartkówką. Można z nim pracować samodzielnie, korzystając z pomocy rodziców lub starszego rodzeństwa. Rekomendujemy go także nauczycielom – do wykorzystania na lekcjach, zajęciach dodatkowych czy w ramach zadań do pracy zdalnej.
Materiał jest podzielony na działy tematyczne, które mają jednorodny układ: jeden zestaw sprawdzający z rozwiązaniami oraz dwa zestawy sprawdzające z odpowiedziami. W każdym z trzech zestawów są zadania sprawdzające podobne umiejętności.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki : arkusze /Joanna Świercz. Opole : Wydawnictwo Nowik, 2020.

Książka jest zbiorem 8 arkuszy opracowanych pod kątem wymagań nowego egzaminu. Na każdy z arkuszy składają się zadania otwarte i zamknięte, których punktacja i liczba jest zgodna z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze graficznie zbliżone są do materiałów ćwiczeniowych oraz arkuszy publikowanych na stronie CKE. W książce znajdziemy strony do rozwiązywania zadań otwartych, karty do kodowania odpowiedzi do wszystkich typów zadań otwartych i zamkniętych a także propozycje rozwiązań wszystkich zadań otwartych.

Materiał umożliwi uczniom powtórzenie umiejętności przewidzianych w podstawie programowej z matematyki w klasach IV–VIII, a także poznanie formuły egzaminu.
Z wykorzystaniem książki można pracować w klasie, podczas zajęć online a także indywidualnie w domu.

Edukacja XXI wieku. Strategia zarządzania i kierunki rozwoju - Tatiana Krawczyńska-Zaucha - Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020.

Otaczający nas świat zmienia się w zawrotnym tempie. Globalizacja, cyfryzacja i nieograniczony dostęp do wiedzy wcześniejszych pokoleń są zupełnie nowymi doświadczeniami ludzkości, które nigdy wcześniej nie istniały. Postęp technologiczny i biotechnologiczny z jednej strony umożliwia terapię nieuleczalnych wcześniej
chorób, zamianę terenów pustynnych w kwitnące, sprawne funkcjonowanie wielomilionowych miast, nieprawdopodobną szybkość przemieszania się, a nawet masową eksplorację kosmosu, z drugiej jednak strony gatunek homo sapiens sam spycha się na krawędź życia i śmierci, zamieniając część błękitnej planety w śmietnik, zatruwając morza i oceany, wycinając w niekontrolowany sposób jej zielone płuca, skazując na zagładę kolejne gatunki roślin i zwierząt. Taka rzeczywistość stawia przed edukacją zupełnie nowe wyzwania. Kształcenie i wychowanie powinny przygotować dzieci nie tylko do "radzenia sobie" w rzeczywistości XXI w., ale przede wszystkim do świadomego wzięcia odpowiedzialności za otaczający nas świat; nie tylko do posiadania wiedzy, ale do jej interioryzacji i wyciągania wniosków na przyszłość; nie tylko podporządkowywania sobie świata, ale przede wszystkim do zrównoważonego współuczestniczenia w życiu planety jako całości.

Wydarzenia globalnej pandemii COVID-19 i międzynarodowa przymusowa kwarantanna pokazały ludzkości, jak kruchy jest stworzony przez nią porządek. Obnażyły też bezwzględnie wszystkie braki, błędne założenia i nieadekwatne cele edukacji. Ta książka jest propozycją naprawy systemu kształcenia w różnych jego
aspektach. Wytycza nowe kierunki rozwoju szkolnictwa w XXI w. i wskazuje adekwatne strategie nowoczesnego zarządzania. Zaprasza do tworzenia otwartej, włączającej edukacji od nowa, na podstawie świadomego wyciągania konstruktywnych wniosków z przeszłości.

Zabawa sztuką : socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w przedszkolu / Mirosław Kisiel, Magdalena Zrałek-Wolny. Warszawa : Difin, 2019.

Książka porusza istotny problem wychowawczy, jakim jest wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych. Prowadzona pod tym kątem obserwacja środowiska przedszkolnego wskazuje, że należy opracować system oddziaływania terapeutycznego, włączającego do działań zarówno jednostki z zaburzeniami, jak i całą grupę przedszkolną, w której funkcjonuje dziecko. Pojawienie się w grupie przedszkolnej dziecka przejawiającego zachowanie agresywne i nadpobudliwe czy też dziecka nieśmiałego, wycofanego wywołuje poczucie bezradności i niepewności u nauczyciela i grupy rówieśniczej. Zaburzona zostaje cała struktura społeczna grupy.

Ten właśnie problem skłonił autorów do zastanowienia się, jak pomóc dzieciom nieśmiałym  i nadpobudliwym w przedszkolu oraz w jaki sposób włączyć w relacje naprawcze grupę rówieśniczą, której są one członkami. Propozycją rozwiązania tego typu trudnej sytuacji było opracowanie systemu oddziaływania terapeutycznego, w który włączona została grupa rówieśnicza (przedszkolna) oraz zaangażowany, aktywny zespół specjalistów. Takie możliwości daje nauczycielom socjoterapia wsparta przez wybrane obszary sztuki. Muzyka, drama, plastyka, taniec, teatr są dla dziecka na tyle atrakcyjnym i zarazem silnie angażującym bodźcem, że użycie ich w procesie wsparcia stało się zabiegiem oczywistym i skutecznym.

(Recenzje książek ze strony Wydawcy)
NOWOŚCI W BIBLIOTECE – PAŹDZIERNIK


Zapraszamy nauczycieli, rodziców i uczniów do lektury ciekawych pozycji, które mogą stanowić inspirację w rozwiązaniu problemów i zagadek życia codziennego !

Rożek, Tomasz (1976- ).   Nauka to lubię :   od ziarnka piasku do gwiazd /    Warszawa :   Wilga - Grupa Wydawnicza Foksal,   2020.

Jak to możliwe, że z piasku da się zbudować zamek? Czy można zobaczyć muzykę? Dlaczego gorąca woda zamarza szybciej niż zimna? Czyżby było coś prawdziwego w powiedzeniu, że częste mycie skraca życie? Zawsze się nad tym zastanawialiście, ale wstydziliście się zapytać? Tomasz Rożek, dziennikarz i popularyzator nauki, odpowiada na tego rodzaju pytania w sposób, który pojmie nawet dziecko czy zdeklarowany humanista – mimo że odpowiedzi nie zawsze okazują się tak proste, jak mogłoby się wydawać. Autor przytacza liczne przykłady z życia codziennego, przystępnie i intrygująco przedstawia nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia. Udowadnia, że nauka może być fascynująca, da się zrozumieć i… lubić. A otaczająca nas rzeczywistość kryje przed nami wiele tajemnic. Tekst został zilustrowany licznymi rysunkami i zdjęciami pozwalającymi bliżej przyjrzeć się opisywanym zjawiskom. Wśród nich znajdują się wizualne propozycje eksperymentów, które z łatwością można wykonać w domu. Książka familijna – dla ciekawego świata czytelnika w każdym wieku.

https://lubimyczytac.pl

Gifford, Clive (1966- ).    Ale kosmos! :   wszystko o planetach, gwiazdach i rakietach /    Kielce :   Wydawnictwo Jedność,   2016.

 

Czy Wszechświat można zwiedzić? Jak można go zbadać? Gdzie się kończy? Pytań jest tak wiele, a odpowiedzi wciąż mało i wciąż są niewystarczające. A jednak nawet to, co wiemy, jest nieskończenie fascynujące.
Ta pomysłowa książka przedstawia podstawy wiedzy astronomicznej w sposób idealny dla młodego czytelnika, prostym językiem, ciekawie i bez moralizatorstwa, czasem humorystycznie, z towarzyszeniem zabawnych ilustracji. Są tutaj informacje o Układzie Słonecznym, Słońcu, planetach, całej naszej Galaktyce oraz historii i cechach Wszechświata,
a także garść faktów i ciekawostek o sondach kosmicznych, rakietach, wyprawach w Kosmos, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i życiu na niej. To naprawdę wciągająca lektura, którą każde dziecko przeczyta z przyjemnością.

https://www.azymut.pl

Michejda, Adam (1973- ). Autor    Skarb getta /    Warszawa :   Oficyna 4eM,   © 2019.

 

Wojenna historia Dawida, chłopca z warszawskiego getta, niespodziewanie staje się początkiem największej przygody w życiu jego wnuka Davida, ucznia 6. klasy szkoły podstawowej w nowojorskim Brooklynie. Wraz ze swoim najlepszym przyjacielem, Maxem i jego tatą Rafałem, rozwiązują zagadkę “Skarbu Getta” - niezwykłej pamiątki po wychowankach Domu Sierot Janusza Korczaka. Choć dzieci i ich ukochany Doktor nigdy nie wróciły z ostatniej drogi do obozu zagłady, coś po nich zostało. Książka Adama Michejdy stara się poruszyć temat Holocaustu tak, by nie wystraszyć współczesnego nastolatka i go nie zanudzić, by młody czytelnik chciał poznać naszą historię. Również tę tragiczną - hitlerowskiej okupacji w Polsce; realia tamtego okrutnego świata, skomplikowanych relacji polsko-żydowskich… I robił to z wypiekami na twarzy. 

 Stalfelt, Pernilla (1962- ). Autor    Mała książka o śmierci /    Warszawa :   Wydawnictwo Czarna Owca,   2020.

Mała książka o śmierci to bardzo poważne i... niepoważne rozmyślania o śmierci. Jak wygląda martwy człowiek? Co się z nami dzieje po śmierci? Czy idziemy do nieba? A może człowiek po śmierci zamienia się w szkielet, który straszy dzieci po nocach? Pernilla Stalfelt z ogromnym wyczuciem, powagą, a jednocześnie odpowiednią dozą humoru odpowiada na wszystkie te pytania, które nurtują dzieci nie od dzisiaj. Książka przybliża i oswaja to najbardziej pewne w życiu wydarzenie, o którym tak trudno mówić. Ta świetna i ciekawie napisana książeczka uświadamia najmłodszym czytelnikom i czytelniczkom, iż wcześniej czy później wszystko, co żywe umiera. A może śmierć mimo wszystko wcale nie jest taka okropna?

https://www.azymut.pl

Stalfelt, Pernilla (1962- ). Autor    Mała książka o przemocy /    Warszawa :   Wydawnictwo Czarna Owca,   2020.

Jest tylko jedna osoba, która ma odwagę napisać książkę dla dzieci o przemocy! Podobnie jak w swoich poprzednich książkach Pernilla Stalfelt z wielkim sukcesem stawia pytania, wyjaśnia i dyskutuje na temat przemocy i agresji. Autorka pokazuje, że przemoc to nie tylko szarpanie koleżanki za włosy, bicie, ale także obrzucanie kolegi wyzwiskami, krzyk czy dotyk intymnych części ciała.

Laszuk, Anna. Autor.    Mała książka o homofobii /    Warszawa :   Wydawnictwo Czarna Owca,   2010.

Autorka w przystępny sposób wyjaśnia pojęcia homofobii, dyskryminacji (m.in. ze względu na płeć i orientację seksualną) obcości i tolerancji. Na konkretnych przykładach wskazuje jakie zagrożenia powodować mogą wrogie stereotypy, uprzedzenia i wynikające z nich dyskryminacja oraz wykluczenie konkretnych osób i całych grup społecznych. Laszuk obala nie tylko stereotypy dotyczące osób nieheteroseksulanych, przywołuje również wyobrażenia o homofobach. Daje jasne wskazówki jak postępować, by w codziennym życiu nie ranić innych i by wzajemnie uczyć się tolerancji oraz życzliwych zachowań i postaw.


nowości wrzesień 2020 - polecamy ciekawe poradniki dla nauczycieli i wychowawców

Marcela, Mikołaj (1985- ) Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku /    Warszawa :   Muza,   2020.

Jak sprawić, by szkoła stała się miejscem przygotowującym dzieci do życia we współczesnym świecie? Jaki model edukacji wybrać? Co zrobić, żeby nauka nie nudziła? Czy warto interesować się alternatywnymi modelami edukacji? Jak uniknąć u dziecka lęku przed porażką? To tylko kilka z dziesiątek pytań, na które wyczerpująco, ale też w fascynujący sposób odpowiada Mikołaj Marcela. Nie skupia się na teorii, lecz praktyce, modelach, badaniach i własnym doświadczeniu.

„Z książki dowiecie się, dlaczego polska szkoła mogłaby spokojnie funkcjonować bez ocen, bez podstawy programowej i bez sprawdzianów. Przede wszystkim jednak spróbujcie sami odpowiedzieć na pytania, które tu zadaję, zapominając o tym, jak przez 12 lat o szkole nauczył was myśleć system edukacji. Dzięki temu możecie ocalić wasze dzieci, a ich edukacja może nareszcie nabrać sensu!” – pisze Mikołaj Marcela.

Paczkowska, Agnieszka (1980- ).  Dziecko i nastolatek w żałobie :   rola nauczycieli i pedagogów /    Gdańsk :   Fundacja Hospicyjna,   2020.

Książka Dziecko i nastolatek w żałobie. Rola nauczycieli i pedagogów  została wydana w ramach serii Biblioteka Tumbo Pomaga Fundacji Hospicyjnej, którą tworzą zarówno pozycje dla osieroconych dzieci, jak i dla wspierającego je otoczenia.

Niezwykle ważna propozycja dla pracowników placówek oświatowych, zwłaszcza nauczycieli i pedagogów, w sytuacji kryzysu spowodowanego śmiercią członka społeczności szkolnej lub osoby bliskiej któremuś z uczniów. Jej autorka od wielu lat pracuje jako psycholog w gdańskim Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, a kilka lat temu współtworzyła ogólnopolski program wsparcia psychoedukacyjnego dzieci i młodzieży w żałobie Tumbo Pomaga, którego do dzisiaj jest merytoryczną koordynatorką.

Cieszyńska, Jadwiga (1955- ). Wczesna interwencja terapeutyczna :   stymulacja rozwoju dziecka : od noworodka do 6 roku życia /    Kraków :   Wydawnictwo Edukacyjne,   2020.

Książka przeznaczona jest dla terapeutów, logopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkoli, rodziców i opiekunów dzieci zdrowych oraz dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Opisuje w sposób przystępny wszystkie sfery rozwojowe dzieci od pierwszego miesiąca do zakończenia szóstego roku życia (tj. motoryka, spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, mowa, zabawa, także rozwój społeczny). Podaje wiele przykładów ćwiczeń stymulujących dla każdego etapu rozwojowego. Dodatkowo posiada rozdział zawierający wskazówki dotyczące wczesnej nauki czytania. Autorki są terapeutkami z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy oraz z różnorodnymi zespołami chorobowymi.

Nosko-Goszczycka, Magdalena.    AAC dla każdego :   poradnik dla rodziców i terapeutów /    Gdańsk :   Harmonia Universalis,   2019.

Poradnik AAC dla każdego przekazuje najważniejsze treści dotyczące wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) oraz krok po kroku przedstawia etapy ich wdrażania. W książce znajdują się niezbędne informacje na temat:

- podstawowych zagadnień z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej;

- rozwijania umiejętności języ­kowych;

- mitów i faktów dotyczących AAC;

- wybranych programów komunikacyjnych;

- pierwszych kroków, które muszą wykonać rodzice i terapeuci;

- zabaw komunikacyjnych i pomocy terapeutycznych, które możesz wykonać samodzielnie.

 

Książka AAC dla każdego to zajmujące wprowadzenie w tematykę wspomagających i alternatywnych metod komunikacji. Autorka ukazuje podstawowe strategie komunikacyjne. Dzielenie się własną praktyką czyni z niej propagatorkę wiedzy o komunikacji wspomagającej i pobudza do działania. […] Dzięki temu, że w tak szczery i śmiały sposób popularyzuje komunikację wspomagającą, materiał jest przystępny dla wszystkich – zarówno specjalistów, jak i rodziców.

Lange-Rachwał, Magdalena.  Moje dziecko się boi :   jak mogę mu pomóc? /    Warszawa :   Difin,   2019.

Poradnik skierowany jest do rodziców, opiekunów, wychowawców i pedagogów. Jest sumą doświadczeń autorki, pochodzących z pracy terapeutycznej z dziećmi cierpiącymi na zaburzenia lękowe oraz z ich opiekunami.

Dzięki tej książce:

- Zrozumiesz, skąd się bierze lęk.
- Dowiesz się, do czego lęk jest nam potrzebny.
- I czy każdy lęk trzeba pokonać.
- Nauczysz się, jak wesprzeć dziecko, które się boi.
- Jak rozmawiać z nim o lęku – co mówić, a czego nie mówić.
- Jakie są typowe lęki w określonym wieku.
- Będziesz też wiedzieć, kiedy należy poszukać specjalistycznej pomocy.

zapraszamy !

Nowości kwiecień 2020 - czytamy w domu !

Zasoby w IBUK libra

Logo IBUKLibra z tlem


W naszych elektronicznych zasobach jest prawie 2000 tytułów książek - koniecznie z nich skorzystaj.


https://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/wroclaw-aktualnosci-odnosniki/2456-zasoby-w-ibuklibra

Kwiecień 2020 z IBUK Libra

belfrzy w iext54961833Kowalska, Dorota. Belfrzy. Warszawa: Wielka Litera, 2019.

Tę książkę powinien przeczytać każdy w tym kraju – w końcu taka nasza przyszłość, jaka edukacja naszych dzieci!
Kiedy Polskę sparaliżował strajk nauczycieli, z jednej strony pojawiły się głosy, że nauczyciele nie powinni oczekiwać więcej, bo ich praca nie jest tak wymagająca, mają luksusowe dwa miesiące wakacji, a dzieci i tak uczą się dopiero na korepetycjach. Z drugiej strony zaczęto głośno mówić o tym, że polski program edukacji jest daleko w tyle za innymi krajami europejskimi, że niskie zarobki sprawiają, że do zawodu trafiają osoby z przypadku, a jakakolwiek inicjatywa ze strony nauczycieli z pasją rozbija się o brak pieniędzy i niekończący się proces reform. Co szwankuje w polskiej edukacji, że polskie uczelnie wyższe są tak daleko w światowych rankingach, a szkoła jest uciążliwym koszmarem dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Ponoć nauczyciel ma być intelektualnym autorytetem dla swoich uczniów, ale czy rzeczywiście nim jest?

a

Edukacyjne przestrzenie sytuacji trudnych dzieci. Red. nauk. Małgorzata Cywińska. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019.

Edukacyjne przestrzenie sytuacji trudnych dziecijpg

Prezentowana publikacja wpisuje się w obszar zagadnień dotyczących trudności w nauce oraz niepowodzeń szkolnych, które na gruncie polskim stały się przedmiotem szczególnych analiz dopiero na początku lat sześćdziesiątych. Zawiera dwadzieścia tekstów o charakterze interdyscyplinarnym, dotyczących genezy edukacyjnych sytuacji trudnych dzieci, konsekwencji jakie z sobą niosą w wymiarze indywidualnym i społecznym, a także sposobów ich minimalizowania i przezwyciężania oraz konstruktywnego wykorzystania w celu osiągania przez uczniów sukcesu szkolnego i życiowego. Przeciwwagą dla niepowodzeń szkolnych, trudnych przestrzeni edukacyjnych dzieci jest edukacja wsparcia, chroniąca dziecko przed samotnością związaną ze złożonością obszarów sytuacji niepomyślnych, z którymi się ono zmaga, wychodząca naprzeciw „pedagogii szkolnego sukcesu” i wykorzystywania potencjału rozwojowego każdego ucznia. W zasygnalizowaną problematykę wpisują się poszczególne obszary edukacyjnych przestrzeni sytuacji trudnych dzieci rozpatrywane w niniejszej publikacji, odnoszące się do wymiaru kulturowego i cywilizacyjnego, uwarunkowań rodzinnych i szkolnych, wybranych obszarów nauczania, a także niepełnosprawności i rozwiązywania problemów społecznych. Interdyscyplinarny wymiar tekstów (pedagogiczny, psychologiczny, socjologiczny, terapeutyczny) ukazuje wieloaspektowość poruszanych, niezwykle istotnych wątków, ważących o edukacyjnych i biograficznych losach współczesnych dzieci.

Czytaj w Ibuk Libra

Efekt kameleonaKulesza, Wojciech. Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa. Warszawa Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016.

Mówimy o papugowaniu, małpowaniu, imitowaniu zachowań, o tym, że dziecko jest kalką, kopią lub lustrzanym odbiciem rodzica. Ludzie naśladują swoje zachowania. Obserwujemy to zjawisko, patrząc na wiernych w trakcie ceremonii religijnych, dzieci na placu zabaw, żołnierzy podczas parady. Woody Allen nazwał tę hiperzdolność Leonarda Zeliga - głównego bohatera jego znakomitego filmu - efektem kameleona.
W tej książce Autor opisuje to jedno z kluczowych i fascynujących ludzkich zachowań. Zastanawia się, co nam to zachowanie daje. Pyta: Czy każdy jest społecznym kameleonem? Czy różnimy się skłonnościami do naśladowania? Czy da się ”tego„ nauczyć i do czegoś ”to„ wykorzystać? Czy naśladownictwo może być szkodliwe?

Czytaj w Ibuk Libra

Kompetencje społeczne uczniów w młodszym wiekuGrzywniak, Celestyna, Sufa, Beata, Vaškevič-Buś, Jovita. Kompetencje społeczne uczniów w młodszym wieku szkolnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019.

Kompetencje społeczne w dużym stopniu wpływają na osiąganie sukcesów w życiu szkolnym, a później zawodowym, dlatego tak ważne jest ich rozwijanie już u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Książka w sposób jasny i klarowny analizuje, wyjaśnia i przekonuje czytelnika o potrzebie zwracania uwagi na ten problem. Korzystać z niej mogą nie tylko osoby profesjonalnie zajmujące się dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, ale również nauczyciele akademiccy, studenci kierunków psychologicznych i pedagogicznych, a także rodzice dzieci rozpoczynających edukację szkolną.

Czytaj w Ibuk Libra

Nauczanie i uczenie się w sieci kompetencje nauczycielaBarabasz, Grażyna. Nauczanie i uczenie się w sieci : kompetencje nauczyciela w kształceniu internetowym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.

Dzisiejszy uczeń i nauczyciel funkcjonują w dwóch przestrzeniach: tej realnej – fizycznej, bezpośredniej oraz cyfrowej – internetowej, zapośredniczonej. Ta druga przestrzeń w ich codziennych relacjach zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Determinuje też ona jakość i rodzaj interakcji, wpływa na sam proces uczenia się – nauczania, a także na codzienny sposób życia. Tym samym nauczyciel w środowisku internetowym ma dodatkowe zadanie: staje się nie tylko architektem wiedzy ucznia, ale również przestrzeni uczenia się i nauczania. Biorąc pod uwagę jeden z najbardziej abstrakcyjnych i uniwersalnych procesów w społeczeństwie sieci, jakim jest oddalenie czasowo-przestrzenne, zadanie to jest trudne i wymaga specyficznych kompetencji. Pytanie – jakich, i w jaki sposób się przejawiających? Czy e-nauczyciel je posiada?
Autorka odwołując się do wyników badań własnych, podejmuje próbę odpowiedzi na te pytania. Nawiązuje do treści rozmów, które odbyła z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w kształcenie internetowe, buduje model oczekiwanych kompetencji e-nauczyciela. W ostatnim etapie badań sprawdza, na ile kompetencje oczekiwane względem osoby e-nauczyciela są zbieżne z jego rzeczywistymi kompetencjami.

Czytaj w Ibuk Libra

stalking i inne formy przemocy emocjonalnej b iext54597778Woźniakowska-Fajst, Dagmara. Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej : studium kryminologiczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.

Autorka podejmuje temat uporczywego nękania (stalkingu) oraz innych form prześladowania emocjonalnego (mobbingu, bullyingu i molestowania seksualnego). Prezentuje wyniki ogólnopolskich, reprezentatywnych badań aktowych dotyczących stalkingu. Przedstawia usystematyzowane definicje psychologiczne i kryminologiczne zjawisk zaliczanych do przemocy emocjonalnej, a ponadto także ich historię i uwarunkowania kulturowe oraz informacje o skali występowania w Polsce i na świecie.
Szczegółowo analizuje przepisy państw Unii Europejskiej kryminalizujące stalking oraz polskie przepisy karne i wykroczeniowe dotyczące uporczywego nękania, a także regulacje dotyczące mobbingu, molestowania seksualnego i bullyingu.
Opisuje sylwetki sprawcy i ofiary przemocy emocjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem typologii sprawców i ofiar stalkingu. Odnosi się do reakcji (formalnej i nieformalnej) na stalking i inne czyny o charakterze przemocy emocjonalnej.

Czytaj w Ibuk Libra

techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu edukacji i terapii scenariusze pracy z dziecmi i mlodzieza b iext54764017Dobińska, Gabriela, Cieślikowska-Ryczko, Angelika. Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu edukacji i terapii : scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

Książka składa się z dwóch podstawowych części: teoretycznej oraz praktycznej. Pierwsza zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych ze stresem (etiologią, typologią, skutkami chronicznego stresu) oraz relaksem (procesem relaksacji, walorami wynikającymi z regularnego odprężania się). Zaproponowany wstęp teoretyczny ma wzbogacić profesjonalną wiedzę pedagogów oraz – z drugiej strony – umożliwić rodzicom poznanie i zrozumienie specyfiki omawianych zagadnień. Druga, praktyczna część to zbiór konspektów zajęć, które można zrealizować m.in. w szkołach, przedszkolach, świetlicach, placówkach resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, a także w indywidualnej pracy w domu.

Czytaj w Ibuk Libra

Tutoring dziecięcy w procesie nauczania uczenia się dzieci siedmioletnichPawlak, Agnieszka. Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

Rozpatrując zagadnienie uczenia się w interakcjach społecznych, nie można zapomnieć o dwóch szczególnie interesujących zjawiskach, jakimi są tutoring i binarne uczenie się . Pojęcie tutoringu zostało wprowadzone przez Davida Wooda na określenie nauczania nieformalnego, naturalnego i spontanicznego. Dochodzi do niego w sytuacjach interakcji społecznej wzbogacanej o naturalnie pojawiające się "okazje dydaktyczne" czy też "okazje edukacyjne". Nie wszyscy badacze jednak omawiają tutoring w odniesieniu do relacji dziecko-dorosły. Dużą rolę w procesie nauczania-uczenia przypisuje się tutorowi-rówieśnikowi. 
Prawdopodobnie niejeden nauczyciel zetknął się kiedyś z problemem niezrozumienia. Mimo, że na lekcji starał się tłumaczyć, pokazywać, stosować różnorodne metody nauczania, jednak uczniowie nie rozumieli, nie potrafili przyswoić wiedzy, choć niewątpliwie nauczyciel dokładał wszelkich starań, by mogli to osiągnąć. Pozwólmy więc, aby rówieśnik przy naszej pomocy wyjaśnił, opisał własnymi słowami to, co my chcemy przekazać. Na pewno znajdzie się dziecko, które szybciej zrozumie, o czym mówi nauczyciel. Pozwólmy dzieciom uczyć się od siebie nawzajem i my uczmy się od nich.

Czytaj w Ibuk Libra

Współczesne wyzwania teorii i praktyki edukacyjnej. Red. Agnieszka Cybal-Michalska, Agnieszka Gromkowska-Melosik. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019.

Prezentowany tom tekstów stanowi doskonałą egzemplifikację możliwości jakie pedagogika daje młodym naukowcom, ale też ich ogromnego potencjału w zakresie przyczyniania się do jej rozwoju. Teksty są zróżnicowane w swoje całości ale dają obraz pewnej intelektualnej wspólnoty, którą cechują jasno zdefiniowane cechy kognitywne i społeczne.

Czytaj w Ibuk LibraTematyczne zestawienia bibliograficzne zasobów w IBUK Libra:
https://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/wroclaw-aktualnosci-odnosniki/2456-zasoby-w-ibuklibra

Agresja i przemoc (kliknij) - publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych

Autyzm, Zespół Aspergera i ADHD (kliknij) - publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (kliknij) - publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych

Edukacja przedszkolna (kliknij) - publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych

Edukacja wczesnoszkolna (kliknij) - publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych

- Logopedia (kliknij) - publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych

Metodologia badań (kliknij) - publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych

- Osoby niepełnosprawne (kliknij) - publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych

Pedagogika (kliknij) - słowniki i podręczniki akademickie dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych

- Psychologia (kliknij) - podręczniki akademickie dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych

Informacje oraz zdjęcia okładek pochodzą ze strony DBP we Wrocławiu.


marcowe nowości

Młodzież w Polsce spędza przeciętnie sześć godzin tygodniowo na odrabianiu lekcji. To o połowę więcej niż ich rówieśnicy z Finlandii. Inicjatorzy akcji #zadaNIEdomowe działają w celu zmiany tradycyjnego pojmowania prac domowych. O szczegółach tego nowatorskiego ruchu przeczytasz w marcowym wydaniu Dyrektora Szkoły.


Dyrektor Szkoły 3/2020wspolczesne wyzwania teorii i praktyki edukacyjnej b iext55708251


12 2018Dyrektorzy odgrywają różne role społeczne i zawodowe, nie zawsze w związku z pełnioną funkcją zarządczą. Są nie tylko pracodawcami, kierownikami jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, lecz także uczestnikami życia środowiska lokalnego i edukacyjnego.
Czy łączenie różnych ról pomaga, czy przeszkadza w pracy szkoły? Jak pracownicy, uczniowie, rodzice odbierają takie zaangażowanie w działania pozaszkolne? W jaki sposób reagują na nieobecność dyrektora? Czy podejmowanie dodatkowych zadań wpływa pozytywnie na rozwój kierowanej przez niego szkoły, organizację i efekty jej funkcjonowania? To kwestie, nad którymi dyrektorzy zastanawiają się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy przychodzi kryzys, czują się przeciążeni obowiązkami, pojawiają się kłopoty zdrowotne, coś się nie udaje, inni zaczynają mieć pretensje.

Zapytaliśmy dyrektorów o ich opinię w tej sprawie. W reportażu przygotowanym przez Włodzimierza Kaletę opowiadają, co im daje aktywność pozaszkolna, jak wpływa na wymagania stawiane dyrektorom oraz jak odnajdują właściwe proporcje między swoją działalnością w szkole i poza nią.
Przeciążenie obowiązkami to problem, który dotyka również naszych uczniów, czego jednym z powodów może być brak jednolitej strategii dotyczącej prac domowych. Temat ten wielokrotnie gościł na łamach „Dyrektora Szkoły”. Wracamy do niego za sprawą akcji #zadaNIEdomowe – wspólnej inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz edukacyjnych organizacji pozarządowych, m.in. ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji. Przygotowany przez nich poradnik zawiera wskazówki pomagające stworzyć szkolne reguły dotyczące zadawania lekcji. W marcowym Niezbędniku przedstawiamy założenia tego pomysłu i poddajemy analizie proponowane rozwiązania. Przytaczamy również opinie i komentarze dyrektorów na ten temat, prezentujemy przykłady dobrej praktyki oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Mamy nadzieję, że lektura tych artykułów będzie dla Państwa inspiracją i zachętą do wypracowania spójnych ustaleń na poziomie szkoły

Zapraszamy do lektury ciekawych artykułów dostępnych w naszej Czytelni !

Informacje i zdjęcie ze strony Wydawcy.

NOWOŚCI W BIBLIOTECE

NIE TYLKO NA ZIMOWE WIECZORY Z DZIEĆMI

 

  ŚWIATOWY BESTSELLER W NASZEJ BIBLIOTECE

 

 

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W LUBINIE ZAKUPIŁA SERIĘ KSIĄZEK DLA DZIECI MŁODSZYCH O PRZYGODACH MISIA TULISIA.

ZAPRASZAMY RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW DO KORZYSTANIA

Z BOGATEJ OFERTY NASZYCH ZBIORÓW !

altaltaltalt

1.

Czy chcesz, żeby ktoś cię naprawdę MOCNO PRZYTULIŁ?
Dołącz do Misia Tulisia, który szuka prawdziwego, misiowego przytulenia!

Urocza, ciepła historia o misiu, który budzi się ze snu zimowego i szuka kogoś, kto go przytuli. Odkrywa, że najlepiej przytulić się do swojej mamy.

 

2.

Do kogo idziesz, jak masz WIELKIE zmartwienie?

Tuliś coś przeskrobał i bardzo się martwi.
Przyjaciele pocieszą go i radzą, że najlepiej się przyznać, bo rodzice zawsze po prostu mocno PRZYTULĄ.

Będzie mnóstwo przygód i mnóstwo misiowych przytuleń.

 

3.

Dzięki tej uroczej, ciepłej, zabawnej historii o Misiu Tulisiu każde dziecko przekona się – jak Miś Tuliś – jak fajnie jest w przedszkolu.

To wielki dzień dla Misia Tulisia – jego pierwszy dzień w przedszkolu.
A w przedszkolu jest mnóstwo do robienia. I mnóstwo… do przytulenia!

4.

Miś Tuliś liczy swoje wiosenne skarby...Aż tu nagle spada coś z nieba.

Dołącz do Misia Tulisiai przeżyj z nim nowe przygody pełne nowych niespodziewanych przytuleń.

źRÓDŁO : http://www.wydawnictwoamber.pl/

Grudniowe nowości

Ocena pracy nauczyciela


   Nauczycielu, jeśli chcesz uzyskać najnowsze informacje dotyczące oceny pracy nauczyciela- zasady, terminy, tok postępowania- ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od września, sięgnij po Dyrektora Szkoły nr 12 z 2019 r. Znajdziesz tam 5 artykułów : ,, Ocenianie jako element rozwoju”, ,, Zasady dokonywania oceny pracy”, ,,Procedura oceny pracy nauczyciela”,, Obserwacja w procesie oceny pracy” oraz ,,Konstruktywna rozmowa oceniająca”.   Proces oceniania może być skutecznym narzędziem wspierania rozwoju pracowników, budowania zespołu oraz doskonalenia jakości pracy szkoły. Autorzy M. Nowak, B. Wojtczak, P. Gąsiorek, M.Dutka- Mucha, I. Suckiel oraz T. Garstka prezentują praktyczne aspekty oceny pracy nauczycieli i jej wykorzystanie w zarządzaniu placówką. Zebrane publikacje są refleksjami i doświadczeniami dyrektorów różnych placówek. Stawiają w nich na dialog , partnerstwo i wspierającą moc efektywnej oceny.

Zachęcamy do lektury!

alt

nowości listopad


altaltalt

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

to seria książek opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczycieli i terapeutów podczas realizacji treści nauczania i wychowania zawartych w podstawie programowej.

Na stronach parzystych znajdują się fotografie dla ucznia. Na stronach nieparzystych – pytania, które czyta nauczyciel, terapeuta lub rodzic. Pierwsze pytania dotyczą zdjęcia. Kolejne pomagają zdobyć lub utrwalić dodatkowe wiadomości i umiejętności związane z omawianym tematem. Ostatnie pytania dotyczą doświadczeń ucznia. Pod pytaniami umieszczono ćwiczenia dla dziecka, dzięki którym ma ono utrwalić zdobyte informacje.

 

Książki dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Lubinie :

 

Higiena osobista, potrzeby fizjologiczne / [opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.

 

Ja i przyroda /opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.

    

Ja jako konsument /[opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.

    

Ja jako uczeń :zgodnie z nową podstawą programową MEN /[opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.

Ja w bezpiecznym świecie /opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.

    

Ja w społeczeństwie i społeczności lokalnej /[opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.

    

Ja w świecie techniki i technologii informacyjnej /opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.

 

Jedzenie : zgodne z nową podstawą programową MEN /opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.

    

Moje zdrowie, ja w chorobie /[opracowanie merytoryczne i graficzne Renata Malek]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.

 

To, co mi pomaga /[opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka]. [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia, [2019].

 

 

Ubieranie się : zgodne z nową podstawą programową MEN /opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.

  

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców do korzystania z bogatej oferty zbiorów lubińskiej książnicy !

Informacje o serii książek i zdjęcia okładek ze strony Wydawcy.

W nowym numerze miesięcznika Dyrektor Szkoły 10/2019 Czytelnicy znajdą wiele ciekawych materiałów na temat aktualnych problemów środowiska oświatowego.

alt

Z początkiem roku szkolnego weszły w życie liczne zmiany prawne dotyczące m.in. sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami. Ponieważ nakładają one na dyrektorów i organy prowadzące konkretne obowiązki, publikujemy szczegółową analizę nowych przepisów. Zagadnieniu szkolnej pomocy medycznej poświęcamy też Materiały dla nauczycieli – omówione tu zostały kwestie dotyczące np. podawania leków uczniom oraz odpowiedzialności nauczyciela za nieudzielenie pomocy.
Dbanie o zdrowie dzieci i młodzieży to również przeciwdziałanie problemom związanym z substancjami psychoaktywnymi oraz wczesne interweniowanie w przypadku zaistnienia takich trudności w szkole. Aby pomóc Państwu w realizacji tego zadania, przygotowaliśmy Niezbędnik, w którym prof. Mariusz Jędrzejko, dr Tomasz Kozłowski i Tomasz Garstka omawiają zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków i dopalaczy oraz nadmiernego stosowania leków, a także podpowiadają, jak zapobiegać tego typu niebezpiecznym zjawiskom i na nie reagować.

Spis najważniejszych treści DS.10.2019

Barwy zarządzania
Pozafinansowe sposoby motywacji Danuta Elsner

Co w prawie piszczy
Nowe statuty szkół ponadpodstawowych Agata Piszko
Organizacja opieki zdrowotnej w szkole Agnieszka Sieńko
Gabinet szkolny – zadanie organu prowadzącego Małgorzata Paszkowska
Materiały dla nauczycieli
Obowiązki opiekuńcze
Zasady szkolnej pomocy medycznej

Polityka edukacyjna
Polityka w szkole Jędrzej Witkowski
Bardzo ważna rocznica Antoni J. Jeżowski
Doradca metodyczny potrzebny od zaraz Małgorzata Wojnarowska-Grzebień
Kłopotliwy system motywacyjny Dariusz Żółtowski

Praktyczna Akademia Zarządzania
Monitorowanie osiągnięć uczniów Cezary Lempa

Niezbędnik Dyrektora – Substancje psychoaktywne
Dopalacze – nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Kozłowski
„Medyczna” marihuana – mit czy fakt? Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Kozłowski

Niebezpieczna moda na leki Tomasz Garstka
Szkolna profilaktyka uzależnień Tomasz Garstka

Nowe technologie
Jak budować markę szkoły – krok pierwszy Aleksandra Bućko, Urszula Matlak


Informacje pochodzą ze strony Wydawcy: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/dyrektor-szkoly/zawartosc-numerow/1811-dyrektor-szkoly-10-2019Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi artykułami w Czytelni !

NOWOŚCI WRZESIEŃ

Zapraszamy do lektury ciekawych książek zakupionych do biblioteki : 

altaltaltaltaltalt

 

Goldie Hawn, Wendy Holden : 10 MINUT UWAŻNOŚCI : jak pomóc dzieciom radzić sobie ze stresem i strachem , Wydawnictwo Laurum, 2019

10 minut uważności to mistrzowskie połączenie wyników najnowszych badań naukowych i prostych, zrozumiałych rad z rzadkimi retrospekcjami dotyczącymi olśnień, które sprawiły, że Goldie zajęła się kwestią szczęścia wśród dzieci. To frapująca lektura obowiązkowa dla wszystkich rodziców pragnących wychować skupione, zrównoważone i szczęśliwe dzieci.

Goldie Hawn jest założycielką Hawn Foundation oraz międzynarodową działaczką na rzecz praw dzieci, a także entuzjastyczną promotorką świadomego życia. Ta nagrodzona Oscarem aktorka, producentka i reżyserka jest także spełnioną matką i szczęśliwą babcią. Jej bestsellerowa autobiografia ukazała się w 2005 roku pod tytułem A Lotus Grows in the Mud („Lotos wyrasta w błocie”).
Wendy Holden jest dziennikarką i autorką ponad 25 książek, w tym powieści The Sense of Paper, opublikowanej w 2006 roku.

Renata Malek : DZIEŃ DOBRY, MOJE EMOCJE! : praktyczna pomoc edukacyjna dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Harmonia , 2019

Czy dzieci potrzebują książek o emocjach? Przecież każdy okazuje je tak, jak potrafi. Nie trzeba nikogo uczyć śmiać się lub płakać. Nie ma dobrych i złych emocji. Wszystkie są częścią nas. A jednak emocje są czasami od nas silniejsze i tracimy nad nimi kontrolę. Jak to się dzieje, że czujemy się przeszczęśliwi, a jednak z oczu płyną nam łzy? Jak okazywać swoją złość, nie sprawiając przykrości innym? Czy strach może budzić śmiech? Książka ta powstała, by pomóc młodym czytelnikom nazywać i rozumieć różne emocje, zarówno własne, jak i innych. Zadanie to ułatwić mają przedstawione na kolejnych stronach realistyczne fotografie, krótkie teksty oraz opracowane do nich pytania i proste polecenia. Pracując z tą publikacją, dziecko odkrywa, że wszystkie jego emocje, nawet te trudne, są niezwykle ważne. Uczy się, jak można je przeżywać, nie krzywdząc innych. Być może silne uczucia doznawane w danej sytuacji, do tej pory nienazwane i przykre, staną się dla dziecka bardziej zrozumiałe i oswojone – takie, z którymi nie podejmuje się walki, ale które wita się jak bliskich: „Dobrze, że jesteście! Dzień dobry, moje emocje!”.

Julia Chmielecka : Internet złych rzeczy , Wydawnictwo Pascal, 2017

#cyberbullying #pornografiadziecieca #haking #cyberterroryzm #trollowanie #handelnarkotykami #phishing #stalking

To tylko niektóre z zagrożeń czyhających w sieci. I wcale nie trzeba ich szukać w Darknecie. Są na Facebook, Snapchacie czy Twiterze. We wszystkich miejscach, do których dostęp macie Ty i Twoje dzieci. By paść ofiarą cyberprzestępców, wystarczy niewiele – zwykła ludzka ciekawość lub dziecięca naiwność.Tkwimy w iluzji, że złe rzeczy, które przytrafiają nam się w sieci, nie są naszą winą i nie chcemy wziąć odpowiedzialności za swoją nieuważność czy głupotę. Internet złych rzeczy istnieje wszędzie.I tylko od nas zależy, czy damy mu się pochłonąć.

Alicja Żarowska-Mazur : JAK SIĘ ZACHOWAĆ W INTERNECIE : netykieta i cyberbezpieczeństwo dla najmłodszych, Wydawnictwo Dragon, 2019

Rodzice i nauczyciele z pewnością często ci powtarzają, że Internet jest niebezpieczny i trzeba uważać. Oczywiście kiwasz głową i dla świętego spokoju przyznajesz im rację, ale czy na pewno umiesz zadbać o swoje bezpieczeństwo?
Z tej książki dowiesz się:
• dlaczego warto chronić prywatność,
• jak radzić sobie z cyberprzemocą,
• czym różni się wirus od robaka komputerowego,
• co to są flejmy, ciasteczka i mikropłatności.

Olga Kłodnicka: PRACE DOMOWE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. POZIOM 1 i 2, Wydawnictwo Harmonia , 2019

Koniec problemów związanych z poszukiwaniem prac domowych w wielu różnych książkach, zeszytach ćwiczeń i w Internecie! Prezentowane materiały umożliwiają dostęp do gotowych kart pracy do domu. Metryczka na każdej stronie pozwala na sprawniejszą organizację prac dziecka, co z kolei sprzyja stałemu i efektywnemu kontrolowaniu postępów malucha. Każda z prezentowanych kart pracy zawiera krótką notkę dla rodziców na temat tego, jaki jest cel zadań, czyli jakiej sfery dotyczą proponowane ćwiczenia. Ponadto na wybranych kartach znajdują się informacje dla opiekunów, w jaki sposób mogą dodatkowo wspierać rozwój dziecka.

Hudson Diana : SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ. Niezbędnik nauczyciela, Wydawnictwo Harmonia, 2019

"Książka Diany Hudson, z jej praktycznym i zdroworozsądkowym podejściem do specyficznych trudności w uczeniu się, idealnie się nadaje dla zabieganych i przepracowanych nauczycieli szkolnych, pomagając im zrozumieć potrzeby uczniów z problemami oraz znaleźć skuteczne strategie, dzięki którym wszystkie dzieci mogą realizować swój potencjał."
"Bogaty zbiór praktycznych wskazówek, pomagających wspierać dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Autorka wyjaśnia naturę tych problemów, ich wpływ na uczenie się i przedstawia proste strategie radzenia sobie z nimi. Książka Diany Hudson powinna być lekturą obowiązkową dla wszystkich nauczycieli i może być równie przydatna dla rodziców."

Powyższe opisy pochodzą od wydawcy.

WARTO PRZECZYTAĆ - "GŁOS PEDAGOGICZNY", MAJ, 2019

 

Cała prawda o napojach energetycznych

alt

 

Napoje energetyczne nie są bezpieczne dla dzieci i młodzieży, ale polskie prawo nie zakazuje sprzedaży tych produktów osobom niepełnoletnim. Jednocześnie sami uczniowie nie zawsze zdają sobie sprawę z działania energetyków na organizm, z tego, jakie rzeczywiste zagrożenia niesie ich spożycie, dlatego tak ważne są szeroko pojęta edukacja i profilaktyka w tym zakresie.

W napojach energetycznych zawarte są m.in. łatwo przyswajalne węglowodany oraz ogromne ilości cukru. Te wysokoenergetyczne składniki mają za zadanie wspomaganie organizmu poprzez dostarczanie mu dodatkowej porcji energii w momencie, kiedy jest on narażony na jej utratę. Według producentów wskazaniami są: długotrwały wysiłek fizyczny lub psychiczny bądź konieczność zwiększenia wytrzymałości. Natomiast w napojach energetyzujących wykorzystuje się dodatkowo kofeinę, taurynę, witaminy, które likwidują symptomy zmęczenia. Te aktywne składniki ingerują w procesy biochemiczne zachodzące w organizmie człowieka, a czasami mogą oddziaływać toksycznie. Wiele badań dowodzi, że napoje energetyczne nie powinny być spożywane przez dzieci i młodzież.

Oprócz tego, że napoje energetyczne zawierają szereg szkodliwych, a nawet powodujących śmierć składników, można się również od nich uzależnić. Najczęstsze objawy zespołu odstawiennego to:

 • wzmożona senność, 
 • obniżona energia do działania,
 • szybsze uczucie zmęczenia, 
 • brak motywacji do działania, 
 • gorsza zdolność koncentracji, 
 • nadmierne rozdrażnienie i podenerwowanie. 

Jakie działania może podjąć pedagog? 

Na to pytanie i wiele innych, czytelnicy znajdą odpowiedź w artykule Aleksandry Kubala-Kulpińskiej. Autorka przedstawia mozliwość działań edukacyjnych i profilaktycznych w placówkach edukacyjnych, w ktorych zjawisko spożywania tych produktów jest powszechne.

Kolejny ciekawy artykuł w tym numerze czasopisma to:


Przeżywanie żałoby przez ucznia


alt


O tym, jak dorośli mogą wspierać dzieci przeżywające żałobę, w jaki sposób rozmawiać z uczniami o śmierci i jak przygotować klasę na powrót kolegi po stracie, rozmowa z psycholog Matyldą Skubikowską-Gocławską, która odpowiada na pytania:

 

Kiedy mówimy o żałobie, zazwyczaj mamy na myśli ekstremalnie trudny stan, który dotyka dorosłych. Jednak bywa, że na wczesnym etapie życia, w dzieciństwie, również trzeba skonfrontować się z odejściem kogoś bliskiego. Jak przebiega żałoba dziecka? Czy możemy porównać ją do żałoby osoby dorosłej?

 

Jakie reakcje i uczucia mogą pojawiać się u dziecka, które jest pogrążone w żałobie? Czy coś szczególnego powinno zwrócić uwagę dorosłych i być sygnałem do poszukania profesjonalnej pomocy?

Czy rodzice, nauczyciele oraz pedagodzy mogą wcześniej przygotowywać dziecko do zmierzenia się z tak trudnym tematem jak śmierć? W jaki sposób rozmawiać o śmierci z kilku- czy kilkunastolatkiem?

Dziecko, które doświadczy straty bliskiej osoby, straty nagłej lub w wyniku choroby, potrzebuje pomocy. Jak wspierać dziecko pogrążone w żałobie? Co mówić i jakie działania podjąć, a jakich słów unikać?

Rozmówczyni jest psychologiem ze specjalnością z psychologii klinicznej, wolontariuszką w telefonie zaufania Fundacji „Nagle Sami”, gdzie zajmuje się psychoedukacją i wspieraniem osób przechodzących żałobę. Prowadzi blog psychologiczny www. calm-station.pl.

 

W majowym numerze "Głosu Pedagogicznego" jeszcze wiele ciekawych artykułów : m.in. na temat szkolnego doradcy zawodowego, wspólnym uczeniu się na błędach (nauczycieli i uczniów) i  dojrzewaniu dziewcząt.

Zapraszamy do lektury pedagogów, wychowawców i rodziców !

 Fragmenty artykułów i zdjęcia ze strony Wydawcy ; www.glospedagogiczny.pl

Nowości maj 2019Polecamy książki dla nauczycieli języka angielskiegoalt


Prusińska, Monika.    Między nami anglistami czyli Nauczanie języka angielskiego poprzez zabawę.  Wydawnictwo Poligraf,   2017.

Najlepszą metodą nauki, szczególnie u dzieci młodszych, jest zabawa. Wiedzą to wszyscy – i pedagodzy, i rodzice. Dla wszystkich tych nauczycieli, którzy po tę metodę nauczania często sięgają, książka stanowić może nieocenioną pomoc. Zawiera bowiem zbiór tematów, którym zabawy językowe mogą być poświęcone. Są to np. kolory, części ciała czy członkowie rodziny, czyli te najbardziej podstawowe elementy słownika małego dziecka. Oprócz tematów, jakie zaproponowała autorka w „Między nami anglistami…”, czytelnik odnajdzie też propozycje doboru odpowiednich pomocy „naukowych” i rekwizytów.
Monika Prusińska w swej książce wskazuje również na istotną rolę w zabawach językowych takich części składowych, jak konieczność umieszczenia w nich stałych elementów zajęć i różnorodnych sposobów nagradzania.
Na końcu książki nauczyciele znajdą przydatne wierszyki, mogące służyć dzieciom jako wyliczanki także poza lekcjami angielskiego. A jak wiadomo – wyliczanki pozostają w pamięci na długo. Podobnie jak treści prezentowane uczniom w formie zabawy.

alt


Nauczyciele języków obcych: konteksty pracy, kształcenie, doskonalenie zawodowe /redakcja naukowa Ewa Andrzejewska, Magdalena Wawrzyniak-Śliwska. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017.

Po latach zainteresowania uczniem w dydaktyce języków obcych, powraca temat nauczyciela i jego roli w procesie kształcenia. Publikacja porusza kwestie przygotowania zawodowego nauczycieli języków obcych, motywacji podejmowania kształcenia na studiach filologicznych o specjalności nauczycielskiej, dalszego rozwoju zawodowego oraz różnorodnych uwarunkowań pracy nauczycieli języka w szkołach i na uniwersytetach. Wśród przedstawianych zagadnień znajdziemy propozycje programu kształcenia nauczycieli języka angielskiego, porównawcze zestawienie uwarunkowań pracy nauczycieli w Unii Europejskiej, rozważania na temat rozwijania kompetencji zawodowych w trakcie kształcenia akademickiego. Kolejne artykuły podejmują zagadnienia rozwijania kompetencji interkulturowej oraz kompetencji w zakresie stosowania nowych technologii podczas pracy dydaktycznej. Zwrócono również uwagę na problem doskonalenia zawodowego czynnych nauczycieli. Autorzy przedstawiają zagadnienia teoretyczne w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu oraz raporty z badań empirycznych. Monografia przeznaczona jest dla wszystkich, którzy interesują się kształceniem zawodowym nauczycieli oraz jakością edukacji językowej /www.profit24.pl/

alt

Sher, Barbara. 28 zabaw muzycznych: piosenki i scenariusze zajęć wspomagające naukę języka angielskiego oraz rozwój koordynacji ruchowo-słuchowej. Wydawnictwo Harmonia, 2016

Nagrania i scenariusze zabaw zostały stworzone na podstawie prac Barbary Sher, której warsztaty i publikacje traktujące o roli zabawy są cenione przez rodziny, dzieci, nauczycieli i terapeutów na całym świecie. Książeczka prezentuje aktywne zabawy dla dzieci w wieku 3?8 lat o charakterze interaktywnym. Można je zaadaptować tak, że każdy, niezależnie od zdolności, będzie mógł się bawić. Nie istnieją tu dobre i złe odpowiedzi. Nie potrzeba żadnych materiałów. Nasza propozycja stanowi dla dzieci i prowadzących szansę bycia sobą i pełnego radości dzielenia się z innymi. A co może być lepszą zabawą niż dwadzieścia osiem piosenek, które sprawiają, że dzieci czują się dobrze we własnym ciele? Do książki dołączono 2 płyty CD.

alt

Szplit, Agnieszka. Efektywnie i atrakcyjnie czyli O przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016.

Książka poświęcona jest nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zawiera gotowe pomysły, które nie tylko uatrakcyjnią lekcje, ale i pomogą w ich prowadzeniu. Konstrukcja pozycji pozwala na swobodny wybór tych materiałów, które w danej chwili są potrzebne w pracy. Warto zaznaczyć, że jest to publikacja dla doświadczonych praktyków, pragnących rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, jak też i początkujących nauczycieli, potrzebujących wsparcia i inspiracji.
Wszystkie rozdziały pozycji zawierają informacje teoretyczne, dzięki czemu poszerzają wiedzę nauczycieli, oraz przykłady dobrych praktyk wraz z wyjaśnieniami pozwalającymi dopasować je do własnych potrzeb. Analiza treści jest dokonana z punktu widzenia nauczyciela praktyka, który w swojej pracy spotyka się z wieloma problemami. Pomaga więc w rozwiązywaniu tych problemów.

alt

Zadura-Wnuk, Aleksandra. Angielski w zabawie: scenariusze gier i zabaw językowych dla młodszych dzieci: [praktyczny przewodnik dla lektorów i rodziców: wersja polsko-angielska.Wagros, 2015.

Angielski w zabawie" autorstwa Aleksandry Zadury-Wnuk to:

 • gotowe pomysły na gry i zabawy z przedszkolakami i najmłodszymi uczniami szkół podstawowych,
 • uatrakcyjnienie nauki słownictwa dzięki opracowanym do gier i zabaw kartom prezentacyjnym („Flashcards”), - możliwym do wydrukowania lub oglądania na ekranie komputera, tablicy multimedialnej lub urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet),
 • pomoc dla lektorów rozpoczynających swoją przygodę z nauczaniem języka angielskiego i nie mających jeszcze pomysłu na ciekawe i atrakcyjne zajęcia,
 • wsparcie dla szukających inspiracji, którym dobre pomysły na zabawę z językiem już się skończyły,
 • wspaniała pomoc dla rodziców, którzy chcą samodzielnie uczyć swoje dzieci języka angielskiego lub utrwalać wiedzę nabytą przez nie w szkole,
 • dwujęzyczne wydanie tej książki to atrakcyjna pomoc dla native speakerów prowadzących zajęcia z języka angielskiego w polskich przedszkolach i szkołach.

alt

Selby, Claire. Jak pomóc Twojej klasie w nauce angielskiego: [przewodnik dla nauczycieli]. Agora, 2012.

Miliony dzieci uczą się języka angielskiego z materiałów kursowych przygotowanych dla szkół przez Claire Selby. Teraz także Ty możesz dowiedzieć się od słynnej autorki, jak pomóc swoim uczniom w przyswojeniu obcego języka. Część pierwsza książki przedstawia dotychczasowe metody nauczania, wyniki najnowszych badań, a także nową metodologię: Spiralny System Nauki Języka™. Część druga jest poświęcona planowaniu i strukturze lekcji, tak by uczenie stało się jeszcze skuteczniejsze. Część trzecia poradnika zaś to praktyczne wskazówki odnoszące się do wyboru i wykorzystania materiałów lekcyjnych, w tym wszelkiego rodzaju pomocy dydaktycznych – od fiszek po tablice interaktywne.

alt

Suchecka, Ewa. Uczmy inaczej: inteligencje wielorakie w nauczaniu języka angielskiego. Wydawnictwo Akademickie Żak, 2012.

Żyjemy w zjednoczonej Europie. Zwiedzamy różne kraje i odwiedzamy znajomych. Nic więc dziwnego, że coraz większego znaczenia nabiera znajomość języków obcych. Dzieci mają obowiązkową naukę języka obcego już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej z 1997 roku w Europie prymat wiodą trzy języki: angielski, niemiecki i francuski. Największym zainteresowaniem cieszy się nauka języka angielskiego. Nic więc dziwnego, że różni naukowcy poszukują coraz doskonalszych metod nauki tego języka. Zagadnieniem tym zainteresowała się również doktor Ewa Suchecka, pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego UW, lektorka tego języka w szkołach, która przeprowadziła nowatorskie badania zakończone ciekawymi wnioskami. Za przykładem amerykańskiego naukowca Howarda Gardnera udowodniła, że istnieją różne typy wrodzonych inteligencji, których indywidualne wykorzystanie pomaga w szybkim i dobrym opanowaniu języka angielskiego. Polecamy te książkę nauczycielom języka angielskiego.

alt

Karbowniczek, Jolanta. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim: propozycje rozwiązań metodycznych dla nauczycieli. Erica,  2012.

Nauka języków obcych w szkole stała się obowiązkowa od roku szkolnego 2008/2009. Przed nauczycielami stają więc nowe zadania i wyzwania, gdyż wymagania językowe należy dostosować do obniżonego wieku uczniów, a sam język umiejętnie i prawidłowo integrować ze wszystkimi dziedzinami edukacji.
Niniejsza publikacja zawiera propozycje rozwiązań metodycznych z zakresu organizacji i planowania pracy dydaktycznej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej uczącego języka angielskiego w szkole.

alt

Piechocka-Empel, Katarzyna.    Angielski dla dzieci 3-7 lat : najnowsza metoda nauki przez zabawę: karty obrazkowe - czytanie globalne. Wydawnictwo Literat, [ca 2011].

„Angielski dla dzieci 3-7 lat” to zaproszenie do wspólnej zabawy edukacyjnej z językiem angielskim dla dzieci i rodziców. Proponowana forma „czytania globalnego”, czyli rozpoznawania całych słów, sprzyja przyswajaniu nowych słówek.

Niniejsza książeczka:

 • opiera się na wykorzystaniu pamięci wzrokowej – dziecko kojarzy konkretny obrazek ze słowem pisanym,
 • wspomaga naturalną naukę języka od bardzo wczesnych lat (według najnowszych badań, im wcześniej i więcej dziecko przyswoi, tym lepiej), 
 • wykorzystuje naturalną ciekawość dziecka do zdobywania wiedzy i poznawania świata,
 • wspomaga rozwój intelektualny – poszerza słownictwo z różnych dziedzin, 
 • rozwija zdolności manualne dziecka poprzez kolorowanie i wycinanie.

alt

Selby, Claire.    Jak pomóc dziecku nauczyć się angielskiego :   [przewodnik dla rodziców]. Agora, 2011.

W tej nowoczesnej książce autorka zdradza tajniki efektywnej nauki angielskiego i radzi, jak najlepiej pomóc dzieciom w opanowaniu języka obcego.

Dzieci na całym świecie uczą się języka angielskiego. Dla milionów z nich nauka staje się fascynującą przygodą dzięki kursom stworzonym przez Claire Selby.
W tej książce autorka zdradza tajniki efektywnej nauki angielskiego i radzi, jak najlepiej pomóc dzieciom w opanowaniu języka obcego. Podsuwa rodzicom wiele cennych wskazówek, m.in. kiedy rozpocząć z dzieckiem naukę drugiego języka i jak dobrać materiały do nauki w domu. Podpowiada też, jakich efektów oczekiwać na kolejnych etapach pracy i jak wspierać malucha w nauce.
Claire Selby od ponad dziesięciu lat opracowuje materiały do nauki języka angielskiego dla dzieci. Jest autorką szkolnych kursów publikowanych przez Cambridge University Press, Oxford University Press. Stworzone przez nią programy do nauki w szkole i poza nią są wykorzystywane w ponad 40 krajach. Rodzice cenią ją za pomysłowość i rozległe kompetencje, dzieci uwielbiają za pokazanie przyjemności, jaka płynie z nauki języków.

Opisy książek pochodzą od wydawców.


Nowości kwiecień 2019


Polecamy nauczycielom, wychowawcom i rodzicom kwietniowy numer "Głosu Pedagogicznego"

alt

Tematem miesiąca jest artykuł Małgorzaty Łoskot na temat :

"Wspierania ósmoklasistów w stresie przedegzaminacyjnym".

Autorka wymienia kilka zasad, których przestrzeganie przez nauczycieli i wychowawców może pomóc uczniom przejść przez egzaminacyjny stres :

1. Zero wypominania "przebimbanego" przez uczniów czasu.

2. Zero straszenia konsekwencjami, stopniem trudności zadań, ryzykiem uzyskania kiepskich wyników.

3. Maksimum spokojnego wsparcia i niezbędnej pomocy.

Wskazuje, co mogą zrobić rodzice aby pomóc dziecku w przejściu przez ten trudny okres :

1. Poświęcić dziecku więcej czasu.

2. Wysłuchać jego obaw i wątpliwości.

3. Pomóc przygotować potrzebne rzeczy (ubranie, przybory).

4. Zadbać o relaks i odpoczynek przed egzaminem.

W artykule znajdziemy wiele wskazówek i podpowiedzi działań, które mogą pomóc osiągnąć sukces nauczycielom, rodzicom i uczniom.

W numerze znajdziemy również ciekawą rozmowę z psychologiem na temat : "Introwertycznego wymiaru osobowości", artykuł na traktujacy o pracy z uczniem autystycznym : "Samodzielność to nie tylko samoobsługa" oraz propozycje wykorzystania metody integracji sensorycznej w pracy pedagoga na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wychowawczych. Autorka bardzo wnikliwie analizuje problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, omawia rodzaje i objawy trudności oraz przedstawia propozycje terapii z wykorzystaniem SI. W dziale Narzędziownia - gotowy scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z wykorzystaniem integracji sensorycznej dla młodszych dzieci.

Na uwagę zasługuje także artykuł : "Uczeń w obliczu trudnej sytuacji życiowej a szkolne obowiązki", w którym autorka odpowiada na pytania : jak w takich sytuacjach pracować  z uczniem i egzekwować obowiązki, by dać mu możliwość wyjścia na prostą  bez przyzwyczajenia do taryfy ulgowej?

W dziale Pracownia pedagogiczna omówione zostały strategie wspierające kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz  problem "gaslightingu" - przemocy psychiczno-emocjonalnej opartej na manipulacji.

Zapraszamy do Czytelni i życzymy miłej lektury !

NOWOŚCI W BIBLIOTECE – MARZEC 2019 – materiały metodyczne dla nauczycieli, terapeutów i rodziców


alt

alt

alt

alt

Kłodnicka, Olga : Co mnie otacza? :  karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce /  Gdańsk :   Wydawnictwo Harmonia,   2018.

Niniejsza publikacja powstała, aby pomóc w codziennej terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w komunikacji. Materiał prezentowany na kartach pracy jest spójny i nie obejmuje zbędnych, zakłócających percepcję treści. W każdym dziale wprowadzono kilka najważniejszych słów i jedną cyfrę. Ponadto na każdej karcie znajdują się miniaturki obrazków niepozwalające zapomnieć o przerobionym już materiale. Wszystkie działy zakończone są sprawdzianami wiadomości, które pozwolą dorosłemu ocenić, czy przedstawione treści zostały przez dziecko wystarczająco dobrze zrozumiane i zapamiętane.

Mazurek, Agnieszka : Ćwiczenia wzrokowe :  uczenie metodą kopiowania wzoru / Gdańsk :   Wydawnictwo Harmonia,   2018.

 

Prezentowane ćwiczenia angażują pamięć wzrokową – dziecko musi zapamiętać wzór, dokonać jego analizy, a potem syntezy. Dodatkowo rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową oraz orientację przestrzenną na płaszczyźnie – uczeń, odwzorowując materiał, musi zachowań jego układ, położenie linii i obiektów względem siebie. Jest to zbiór ćwiczeń, których od lat brakowało na rynku wydawniczym w zakresie terapii pedagogicznej. Zestaw 64 ćwiczeń podzielony jest na osiem poziomów, ułożonych ze względu na stopień trudności mierzony liczbą mniejszych elementów we wzorze. Im więcej elementów, tym wzór jest trudniejszy do zapamiętania i odtworzenia.

 

Szłapa, Katarzyna : Rebusomania :   rebusy literowo-obrazkowe usprawniające percepcję wzrokową i naukę czytania /  Gdańsk :   Wydawnictwo Harmonia,   2018.

„Rebusomania” to edukacyjna gra towarzyska doskonaląca umiejętność analizy i syntezy fonemowej wyrazów niezbędną w nauce czytania i pisania. 
Gra rozwija spostrzegawczość, pamięć wzrokową oraz uwagę, wzbogaca bierny i czynny słownik dziecka. Proponowane zabawy są uniwersalne, można je wykorzystać podczas zajęć grupowych i indywidualnych w przedszkolach, szkole czy świetlicy, ale z powodzeniem sprawdzą się także jako rodzinna rozrywka, która dostarczy wiele radości i satysfakcji, rozbudzi wyobraźnię i ciekawość.

Hopkins, Amanda :    Jaki to znak? :   ćwiczenia rozwijające i kształtujące procesy poznawcze /    Gdańsk :   Wydawnictwo Harmonia,   2018.

W niniejszej książce omówione zostały znaki i tablice, które dzieci mogą zobaczyć w miejscach publicznych. Są wśród nich znaki drogowe, oznaczenia toalet oraz drogi ewakuacyjnej, tabliczki wskazujące na pierwszeństwo, tablice ostrzegające, informacyjne oraz znaki zakazujące pewnych zachowań. W książce przedstawiono 58 znaków i tablic. Na stronach parzystych umieszczono obrazki dla dziecka. Na stronach nieparzystych znajdują się pytania i polecenia, które czyta dorosły (nauczyciel, terapeuta, rodzic) pracujący z uczniem.

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - SERIA KSIĄŻEK WYDAWNICTWA HARMONIA

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” to seria książek opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczycieli i terapeutów podczas realizacji treści nauczania i wychowania zawartych w podstawie programowej. Do ich omówienia wykorzystano zdjęcia. Na stronach parzystych znajdują się fotografie dla ucznia. Na stronach nieparzystych – pytania, które czyta nauczyciel, terapeuta lub rodzic. Pierwsze pytania dotyczą zdjęcia. Kolejne pomagają zdobyć lub utrwalić dodatkowe wiadomości i umiejętności związane z omawianym tematem. Ostatnie pytania dotyczą doświadczeń ucznia. Pod pytaniami umieszczono ćwiczenia dla dziecka, dzięki którym ma ono utrwalić zdobyte informacje. Wykaz posiadanych tytułów :

Ja i przyroda / opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka ;

Ja jako konsument / opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka ;

Ja jako uczeń / opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka ;  

Ja w społeczeństwie i społeczności lokalnej / opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka ;

Ja w świecie techniki i technologii informacyjnej / opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka ;

Jedzenie : zgodne z nową podstawą programową MEN / opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka ;

Każdego dnia mówię więcej : materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i trudnościami w komunikacji: jesień, zima, wiosna, lato / Olga Kłodnicka ;

Moje zdrowie, ja w chorobie / [opracowanie merytoryczne i graficzne Renata Malek] ;

Ubieranie się : zgodne z nową podstawą programową MEN /opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka .

Zdjęcia okładek i informacje o książkach ze strony Wydawnictwa Harmonia


NOWOŚCI LUTY 2019

– POLECAMY CIEKAWE KSIĄŻKI Z PSYCHOLOGII DLA NAUCZYCIELI, STUDENTÓW

I RODZICÓW

altaltaltaltaltaltDepresja i samobójstwa dzieci i młodzieży : żyć nie umierać : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Joanna Chatizow,  Warszawa : Difin, 2018.

Depresja jest chorobą, a nie oznaką słabości; jest raczej konsekwencją tego, że było się silnym zbyt długo.
Książka ma za zadanie pomóc rodzicom, opiekunom, nauczycielom zrozumieć, czym jest depresja dla młodego człowieka, co się z nim wtedy dzieje, jakie myśli i uczucia nim targają. Młodzież opowiada o tym własnymi słowami, które bardziej przekonują niż jakikolwiek akademicki opis. Warto również dowiedzieć się, co w takich sytuacjach radzą specjaliści, na czym polega ich pomoc i jakie mogą być konsekwencje, kiedy taka pomoc jest dla dziecka niedostępna.
Patron honorowy:: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Patroni medialni:: Charaktery, Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji, Głos Pedagogiczny.

Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat / Thich Nhat Hnah, Katherine Weare ; z przedmową Jona Kabat-Zinna ; [przekład Anna Czechowska], Warszawa : Wydawnictwo Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, copyright 2018.

„Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat” to pierwszy oficjalny przewodnik po mindfulness dla nauczycieli, który pomaga im osiągnąć spokój i harmonię w codziennych działaniach. To bezpośrednio przekłada się na wyniki ich pracy i efekty nauczania. Książka zawiera proste kroki, które pomagają nauczycielom w praktykowaniu uważności na wszystkich szczeblach edukacji. Autorzy pokazują nauczane przez siebie podstawowe techniki, a także prezentują wskazówki od nauczycieli wykorzystujących praktykę uważności podczas pracy. Obszerne przykłady konkretnych działań, wskazówki i szczegółowe instrukcje pomagają zrozumieć, na czym polega praktyka uważności i w jaki sposób może pomóc w codziennej pracy nauczyciela.

Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom / Adam Alter ; tłumaczenie Aleksander Gomola. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.

Adam Alter przekonuje, że w odpowiednich okolicznościach każdy z nas może się uzależnić, a twórcy nowych mediów dbają o to, by takich pokus stworzyć jak najwięcej. Odsłaniając mechanizmy uzależnień behawioralnych, autor wyjaśnia, dlaczego jest nam tak trudno oprzeć się udogodnieniom oferowanym przez współczesne technologie.

Uzależnienia 2.0 tłumaczą, w jaki sposób możemy bardziej świadomie korzystać z nowych mediów, a dzięki temu łatwiej się komunikować, zarządzać finansami i wytyczać granice miedzy pracą a rozrywką. A co najważniejsze, pokazują jak zmniejszyć szkodliwy wpływ nowych uzależnień na zdrowie nasze i naszych dzieci.

Dwa domy, jedno dzieciństwo :j ak wychowywać dzieci po rozwodzie / Robert E. Emery ; tłumaczył Krzysztof Puławski, Poznań : Media Rodzina, copyright © 2018.

Dzieci mają tylko jedno dzieciństwo. Rozstanie rodziców jest dla nich sytuacją bardzo trudną. Można jednak o nie zadbać i sprawić, by problemy dorosłych nie burzyły dziecięcego świata. Nasze dzieci mogą mieć dwa kochające domy. Jeśli zdołamy – choć oddzielnie – być wspólnie rodzicami, to nasze dzieci pozostaną dziećmi, mimo że będą musiały dzielić czas między dwa domy. Autor książki, profesor psychologii, dzięki dziesięcioleciom badań i doświadczeń pomaga w zrozumieniu  i kształtowaniu życia dzieci w dwóch rodzinach oraz pokazuje, jak sprawić, by ich dzieciństwo  i dorastanie było lepsze.

Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych / redakcja Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska - Walter,  Warszawa : Difin, 2019

Monografia składa się z opracowań wielu polskich psychologów, mających duże doświadczenie w badaniach nad różnymi problemami życia małżeńskiego i rodzinnego. Teksty poszczególnych autorów zamieszczone w tej książce, z uwagi na specyfikę poruszanych w nich problemów, ujęte zostały w trzech następujących obszarach tematycznych: Relacje rodzinne w kontekście współczesnych przemian społecznych; Relacje rodzinne w kontekście rozwoju indywidualnego; Relacje rodzinne w kontekście zdrowia. Takie usystematyzowanie opracowania pozwala spojrzeć na problem relacji rodzinnych z różnej perspektywy psychologicznej oraz w sposób bardziej wyrazisty dostrzec ich specyfikę, złożoność i wielorakość uwarunkowań.

Trudne doświadczenia rodzinne : jak się z nich wyzwolić i być szczęśliwym? / Agnieszka Kozdroń,  Warszawa : Difin, 2018.

Zdrowa osoba społeczna to przedmiot zainteresowania szerokiego grona odbiorców, zaczynając od rodziców, po nauczycieli, pedagogów, lekarzy, trenerów, stowarzyszenia i zwykłych czytelników pracujących nad rozwojem osobowym. Przedstawione determinanty rozwojowe w  interdyscyplinarnym ujęciu integrują wiedzę w celu: po pierwsze zrozumienia prawidłowości rozwojowych, po drugie przedstawienia metody analizy trzech zmiennych warunkujących mentalne i fizyczne blokady życia: szczególnie fakty społeczne, reguły systemu rodzinnego oraz role poszczególnych jednostek. Po trzecie zawiera narzędzia umożliwiające osobistą pracę nad poprawą jakości życia, intencjonalną pracą z zaburzeniami rozwojowymi.

zapraszamy do lektury !

Zdjęcia okładek i informacje o książce ze strony wydawcy.

Ferie z książką

Zapraszamy rodziców i dzieci do Biblioteki Pedagogicznej , która uczestniczy w akcji :

Czytam sobie! Mogę być, kim chcę!


promującej samodzielne czytanie wśród dzieci 


Hasło akcji Czytam sobie! Mogę być, kim chcę! zwraca uwagę na fakt, że doświadczenia, które wynosimy z czytania książek, pozwalają nam z większą pewnością siebie dążyć do realizacji marzeń i odkryć swoją przyszłą drogę zawodową. Każdy rodzic chce, żeby jego dziecko odniosło w życiu osobisty i zawodowy sukces. Samodzielne czytanie to pierwszy i najważniejszy krok w tym kierunku!

Miłość do książek warto rozbudzać już od najmłodszych lat, ponieważ dzieci, które samodzielnie czytają, lepiej radzą sobie z nowymi sytuacjami, rozumieją relacje międzyludzkie, są pewniejsze siebie, a jednocześnie wrażliwe na innych. Książki pozytywnie wpływają również na kształtowanie się osobowości oraz ułatwiają realizację życiowych celów. Zachęcajmy dzieci do czytania
dla przyjemności i dbajmy o to, aby książki stały się ich najlepszym przyjacielem. Pokazujmy dzieciom, ile radości daje czytanie!

 

Badania naukowców z Uniwersytetu Emory w Atlancie, pod kierunkiem prof. G. Bernsa, udowodniły, że podczas czytania pobudzane są te same fragmenty mózgu, które odpowiadają
za bodźce dotykowe czy zapachowe. Przeczytana historia działa na czytelnika tak samo, jak gdyby przeżył on ją w rzeczywistości. Dlatego też sytuacje, przygody i emocje, z którymi stykają się dzieci w książkach, sprawiają, że są one pewniejsze siebie oraz bogatsze o przeżyte podczas lektury

 

 

 

doświadczenia. Śledząc losy bohaterów, młody czytelnik poznaje nowe wzorce zachowań oraz przygotowuje się na różne scenariusze zdarzeń.

 

Źródłem pomysłu akcji jest program wydawniczy Edukacyjnego Egmontu Czytam sobie wspierający dzieci w nauce samodzielnego czytania. Dotychczas wydano 54 tytuły na 3 różnych poziomach zaawansowania czytelniczego, autorstwa czołowych współczesnych polskich autorów i ilustratorów.

alt


Informacje i materiały ze strony : https://czytamsobie.pl/

NOWOŚCI LISTOPAD 2018

Łojewska, Aleksandra. Antoś na zielonej łące :  czytanie uczestniczące dla dzieci  z trudnościami w porozumiewaniu się / Wydawnictwo Harmonia,  2018.

Książka stanowi pomoc do nauki aktywnego czytania dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się i nie tylko. Zawiera prostą historię z powtarzającym się refrenem, który budzi ciekawość dziecka i mobilizuje je do odkrywania kolejnej strony. Dołączone do książki symbole obrazkowe (PCS) umożliwiają dziecku branie czynnego udziału w czytaniu tekstu, zastępując słowa, których nie potrafi wypowiedzieć, a dzieciom z autyzmem, które potrzebują szczególnej wizualizacji, pozwalają dodatkowo lepiej zrozumieć czytany tekst. Książka jest doskonałym pretekstem do nauki podejmowania i prowadzenia dialogu, zadawania pytań, komentowania. Zachęca również do wspólnych zabaw wokół tekstu.

Baranowska-Jojko, Ewa. Autor  Arteterapia dla dzieci :  propozycje ćwiczeń plastycznych i pomysły na dialogi z najmłodszymi /  Wydawnictwo Harmonia, 2018.

Publikacja zawiera propozycje ćwiczeń plastycznych z elementami arteterapii przeznaczone do pracy z dziećmi w wieku od 5 do 12 lat. Ćwiczenia zawarte w książce pomagają dzieciom poznać siebie lepiej. Wspierają je w budowaniu samoakceptacji, samooceny, poczucia wartości, wiary w siebie. Naprowadzają je na rozwiązania, które pomagają im radzić sobie z różnymi trudnymi sytuacjami oraz szukać wsparcia społecznego. Dodatkowo publikacja zawiera instrukcję, a pod każdym ćwiczeniem znajdują się propozycje pytań otwartych, które również mogą okazać się przydatnym narzędziem podczas podsumowania i rozmowy z dzieckiem. Zadania zamieszczone w książce mogą też poprawić samopoczucie dzieci, pomóc im się zrelaksować i wprowadzić je w dobry nastrój. Książka przeznaczona jest dla nauczycieli przedszkoli i szkół, pedagogów, wychowawców, psychologów, rodziców i tych wszystkich, dla których ważny jest świat dzieci oraz dbanie o ich harmonijny rozwój.

Co się dzieje z tym dzieckiem ? :  interwencje psychoanalityczne w pracy z rodzinami z małymi dziećmi /  Oficyna Wydawnicza Fundament, 2018.

Pierwsza na polskim rynku książka opisująca konkretne przykłady krótkoterminowej pracy psychoterapeutycznej z rodzinami niemowląt i dzieci poniżej piątego roku życia. Ukazuje rodziny skierowane do poradni psychologicznej z powodu rozmaitych problemów dzieci – od niemowlęcych kłopotów ze snem, karmieniem i płaczliwością poprzez lęki separacyjne, nadpobudliwość, agresję  i napady wściekłości, fobie, rywalizację pomiędzy rodzeństwem u starszych dzieci, aż po objawy psychosomatyczne, takie jak egzemy, astma czy nietrzymanie moczu. Jest to pozycja niezbędna dla psychoterapeutów pracujących z dziećmi i rodzinami, ale z lektury skorzystają z pewnością także nauczyciele i opiekunowie pracujący w żłobkach i przedszkolach, lekarze i asystenci rodzinni, a także rodzice chcący zrozumieć swoje dzieci.

Winczewska, Aneta.  Całkiem nowe zabawy paluszkowe :  usprawnianie dłoni dzieci / Wydawnictwo Harmonia,  2018.

Niniejsza książka zawiera sto dwadzieścia fabularyzowanych zabaw, dzięki którym można wielorako zaktywizować mięśnie rąk kilkulatków. Zabawy można wykorzystać, prowadząc zajęcia dla sześciolatków i dzieci młodszych. Nietrudno będzie zainteresować nimi także uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej. Po zaprezentowane ćwiczenia można sięgnąć również w trakcie usprawniania dzieci z deficytami rozwojowymi. Adresatami książki są przede wszystkim wychowawcy przedszkoli i nauczyciele kilku pierwszych klas szkół podstawowych. Opisany materiał ćwiczeniowy mogą jednak z powodzeniem wykorzystywać także pedagodzy specjalni oraz fizjoterapeuci, którzy usprawniają dłonie kilkulatków.

Sher, Barbara. Codzienne gry i zabawy dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego : 100 zajęć wzmacniających dzieci z problemami sensorycznymi / Harmonia Universalis,  2018.

Osoby z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego wykazują podwyższoną lub obniżoną wrażliwość na określone bodźce, co w różny sposób wpływa na ich codzienność. Dla rodziców zapewnienie odpowiedniego wsparcia dzieciom z trudnościami sensorycznymi może stanowić nie lada wyzwanie. Niniejsza publikacja zawiera propozycje sprawdzonych zabaw, które wzmocnią nie tylko układ sensoryczny dziecka, lecz także więzi rodzinne.

W książce Czytelnik znajdzie:

 • sto prostych, wesołych i skutecznych zabaw dla dzieci i rodziców;
 • krótkie omówienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego w przyjaznej formie;
 • niebanalne pomysły, jak zainteresować dzieci zabawą, wykorzystując materiały, które są łatwo dostępne w każdym domu;
 • jasne wskazówki dotyczące wieku uczestników gier oraz modyfikacje wybranych zabaw dla starszych dzieci.

Wójtowicz-Szefler, Małgorzata. Diagnozowanie rozwoju małego dziecka.  Difin,  2018.

Książka ma charakter przewodnika dla psychologów, pedagogów, studentów lub opiekunów dziecięcych czy rodziców małego dziecka, pozwalającego na poznanie specyficznej sytuacji badania małego dziecka (od urodzenia do 5 roku życia) oraz możliwości wykorzystania narzędzi diagnozy rozwoju zarówno dzieci prawidłowo rozwijających się jak i zagrożonych niepełnosprawnością czy też niepełnosprawnych.
Ocena poziomu rozwoju małych dzieci, pozwalająca na uwidocznienie obszarów dobrze i słabo rozwiniętych, ma szczególne znaczenie dla organizowania programów wczesnej interwencji lub wczesnego wspomagania dzieci z trudnościami w rozwoju.NOWOŚCI PAŹDZIERNIK 2018

Biblioteka Pedagogiczna w Lubinie zakupiła nowości z serii :

Edukacyjny Egmont, Czytam Sobie. 

Są to wydawnictwa do samodzielnej nauki czytania dla dzieci .

W naszej ofercie znaleźć można książki z trzech poziomów, różnorodne tematycznie. Poziom1, Składam Słowa,  Poziom 2, Składam Zdania, Poziom 3, Połykam Strony.