Get Adobe Flash player

Nowości kwiecień 2019


Polecamy nauczycielom, wychowawcom i rodzicom kwietniowy numer "Głosu Pedagogicznego"

alt

Tematem miesiąca jest artykuł Małgorzaty Łoskot na temat :

"Wspierania ósmoklasistów w stresie przedegzaminacyjnym".

Autorka wymienia kilka zasad, których przestrzeganie przez nauczycieli i wychowawców może pomóc uczniom przejść przez egzaminacyjny stres :

1. Zero wypominania "przebimbanego" przez uczniów czasu.

2. Zero straszenia konsekwencjami, stopniem trudności zadań, ryzykiem uzyskania kiepskich wyników.

3. Maksimum spokojnego wsparcia i niezbędnej pomocy.

Wskazuje, co mogą zrobić rodzice aby pomóc dziecku w przejściu przez ten trudny okres :

1. Poświęcić dziecku więcej czasu.

2. Wysłuchać jego obaw i wątpliwości.

3. Pomóc przygotować potrzebne rzeczy (ubranie, przybory).

4. Zadbać o relaks i odpoczynek przed egzaminem.

W artykule znajdziemy wiele wskazówek i podpowiedzi działań, które mogą pomóc osiągnąć sukces nauczycielom, rodzicom i uczniom.

W numerze znajdziemy również ciekawą rozmowę z psychologiem na temat : "Introwertycznego wymiaru osobowości", artykuł na traktujacy o pracy z uczniem autystycznym : "Samodzielność to nie tylko samoobsługa" oraz propozycje wykorzystania metody integracji sensorycznej w pracy pedagoga na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wychowawczych. Autorka bardzo wnikliwie analizuje problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, omawia rodzaje i objawy trudności oraz przedstawia propozycje terapii z wykorzystaniem SI. W dziale Narzędziownia - gotowy scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z wykorzystaniem integracji sensorycznej dla młodszych dzieci.

Na uwagę zasługuje także artykuł : "Uczeń w obliczu trudnej sytuacji życiowej a szkolne obowiązki", w którym autorka odpowiada na pytania : jak w takich sytuacjach pracować  z uczniem i egzekwować obowiązki, by dać mu możliwość wyjścia na prostą  bez przyzwyczajenia do taryfy ulgowej?

W dziale Pracownia pedagogiczna omówione zostały strategie wspierające kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz  problem "gaslightingu" - przemocy psychiczno-emocjonalnej opartej na manipulacji.

Zapraszamy do Czytelni i życzymy miłej lektury !

NOWOŚCI W BIBLIOTECE – MARZEC 2019 – materiały metodyczne dla nauczycieli, terapeutów i rodziców


alt

alt

alt

alt

Kłodnicka, Olga : Co mnie otacza? :  karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce /  Gdańsk :   Wydawnictwo Harmonia,   2018.

Niniejsza publikacja powstała, aby pomóc w codziennej terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w komunikacji. Materiał prezentowany na kartach pracy jest spójny i nie obejmuje zbędnych, zakłócających percepcję treści. W każdym dziale wprowadzono kilka najważniejszych słów i jedną cyfrę. Ponadto na każdej karcie znajdują się miniaturki obrazków niepozwalające zapomnieć o przerobionym już materiale. Wszystkie działy zakończone są sprawdzianami wiadomości, które pozwolą dorosłemu ocenić, czy przedstawione treści zostały przez dziecko wystarczająco dobrze zrozumiane i zapamiętane.

Mazurek, Agnieszka : Ćwiczenia wzrokowe :  uczenie metodą kopiowania wzoru / Gdańsk :   Wydawnictwo Harmonia,   2018.

 

Prezentowane ćwiczenia angażują pamięć wzrokową – dziecko musi zapamiętać wzór, dokonać jego analizy, a potem syntezy. Dodatkowo rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową oraz orientację przestrzenną na płaszczyźnie – uczeń, odwzorowując materiał, musi zachowań jego układ, położenie linii i obiektów względem siebie. Jest to zbiór ćwiczeń, których od lat brakowało na rynku wydawniczym w zakresie terapii pedagogicznej. Zestaw 64 ćwiczeń podzielony jest na osiem poziomów, ułożonych ze względu na stopień trudności mierzony liczbą mniejszych elementów we wzorze. Im więcej elementów, tym wzór jest trudniejszy do zapamiętania i odtworzenia.

 

Szłapa, Katarzyna : Rebusomania :   rebusy literowo-obrazkowe usprawniające percepcję wzrokową i naukę czytania /  Gdańsk :   Wydawnictwo Harmonia,   2018.

„Rebusomania” to edukacyjna gra towarzyska doskonaląca umiejętność analizy i syntezy fonemowej wyrazów niezbędną w nauce czytania i pisania. 
Gra rozwija spostrzegawczość, pamięć wzrokową oraz uwagę, wzbogaca bierny i czynny słownik dziecka. Proponowane zabawy są uniwersalne, można je wykorzystać podczas zajęć grupowych i indywidualnych w przedszkolach, szkole czy świetlicy, ale z powodzeniem sprawdzą się także jako rodzinna rozrywka, która dostarczy wiele radości i satysfakcji, rozbudzi wyobraźnię i ciekawość.

Hopkins, Amanda :    Jaki to znak? :   ćwiczenia rozwijające i kształtujące procesy poznawcze /    Gdańsk :   Wydawnictwo Harmonia,   2018.

W niniejszej książce omówione zostały znaki i tablice, które dzieci mogą zobaczyć w miejscach publicznych. Są wśród nich znaki drogowe, oznaczenia toalet oraz drogi ewakuacyjnej, tabliczki wskazujące na pierwszeństwo, tablice ostrzegające, informacyjne oraz znaki zakazujące pewnych zachowań. W książce przedstawiono 58 znaków i tablic. Na stronach parzystych umieszczono obrazki dla dziecka. Na stronach nieparzystych znajdują się pytania i polecenia, które czyta dorosły (nauczyciel, terapeuta, rodzic) pracujący z uczniem.

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - SERIA KSIĄŻEK WYDAWNICTWA HARMONIA

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” to seria książek opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczycieli i terapeutów podczas realizacji treści nauczania i wychowania zawartych w podstawie programowej. Do ich omówienia wykorzystano zdjęcia. Na stronach parzystych znajdują się fotografie dla ucznia. Na stronach nieparzystych – pytania, które czyta nauczyciel, terapeuta lub rodzic. Pierwsze pytania dotyczą zdjęcia. Kolejne pomagają zdobyć lub utrwalić dodatkowe wiadomości i umiejętności związane z omawianym tematem. Ostatnie pytania dotyczą doświadczeń ucznia. Pod pytaniami umieszczono ćwiczenia dla dziecka, dzięki którym ma ono utrwalić zdobyte informacje. Wykaz posiadanych tytułów :

Ja i przyroda / opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka ;

Ja jako konsument / opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka ;

Ja jako uczeń / opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka ;  

Ja w społeczeństwie i społeczności lokalnej / opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka ;

Ja w świecie techniki i technologii informacyjnej / opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka ;

Jedzenie : zgodne z nową podstawą programową MEN / opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka ;

Każdego dnia mówię więcej : materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i trudnościami w komunikacji: jesień, zima, wiosna, lato / Olga Kłodnicka ;

Moje zdrowie, ja w chorobie / [opracowanie merytoryczne i graficzne Renata Malek] ;

Ubieranie się : zgodne z nową podstawą programową MEN /opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka .

Zdjęcia okładek i informacje o książkach ze strony Wydawnictwa Harmonia


NOWOŚCI LUTY 2019

– POLECAMY CIEKAWE KSIĄŻKI Z PSYCHOLOGII DLA NAUCZYCIELI, STUDENTÓW

I RODZICÓW

altaltaltaltaltaltDepresja i samobójstwa dzieci i młodzieży : żyć nie umierać : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Joanna Chatizow,  Warszawa : Difin, 2018.

Depresja jest chorobą, a nie oznaką słabości; jest raczej konsekwencją tego, że było się silnym zbyt długo.
Książka ma za zadanie pomóc rodzicom, opiekunom, nauczycielom zrozumieć, czym jest depresja dla młodego człowieka, co się z nim wtedy dzieje, jakie myśli i uczucia nim targają. Młodzież opowiada o tym własnymi słowami, które bardziej przekonują niż jakikolwiek akademicki opis. Warto również dowiedzieć się, co w takich sytuacjach radzą specjaliści, na czym polega ich pomoc i jakie mogą być konsekwencje, kiedy taka pomoc jest dla dziecka niedostępna.
Patron honorowy:: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Patroni medialni:: Charaktery, Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji, Głos Pedagogiczny.

Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat / Thich Nhat Hnah, Katherine Weare ; z przedmową Jona Kabat-Zinna ; [przekład Anna Czechowska], Warszawa : Wydawnictwo Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, copyright 2018.

„Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat” to pierwszy oficjalny przewodnik po mindfulness dla nauczycieli, który pomaga im osiągnąć spokój i harmonię w codziennych działaniach. To bezpośrednio przekłada się na wyniki ich pracy i efekty nauczania. Książka zawiera proste kroki, które pomagają nauczycielom w praktykowaniu uważności na wszystkich szczeblach edukacji. Autorzy pokazują nauczane przez siebie podstawowe techniki, a także prezentują wskazówki od nauczycieli wykorzystujących praktykę uważności podczas pracy. Obszerne przykłady konkretnych działań, wskazówki i szczegółowe instrukcje pomagają zrozumieć, na czym polega praktyka uważności i w jaki sposób może pomóc w codziennej pracy nauczyciela.

Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom / Adam Alter ; tłumaczenie Aleksander Gomola. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.

Adam Alter przekonuje, że w odpowiednich okolicznościach każdy z nas może się uzależnić, a twórcy nowych mediów dbają o to, by takich pokus stworzyć jak najwięcej. Odsłaniając mechanizmy uzależnień behawioralnych, autor wyjaśnia, dlaczego jest nam tak trudno oprzeć się udogodnieniom oferowanym przez współczesne technologie.

Uzależnienia 2.0 tłumaczą, w jaki sposób możemy bardziej świadomie korzystać z nowych mediów, a dzięki temu łatwiej się komunikować, zarządzać finansami i wytyczać granice miedzy pracą a rozrywką. A co najważniejsze, pokazują jak zmniejszyć szkodliwy wpływ nowych uzależnień na zdrowie nasze i naszych dzieci.

Dwa domy, jedno dzieciństwo :j ak wychowywać dzieci po rozwodzie / Robert E. Emery ; tłumaczył Krzysztof Puławski, Poznań : Media Rodzina, copyright © 2018.

Dzieci mają tylko jedno dzieciństwo. Rozstanie rodziców jest dla nich sytuacją bardzo trudną. Można jednak o nie zadbać i sprawić, by problemy dorosłych nie burzyły dziecięcego świata. Nasze dzieci mogą mieć dwa kochające domy. Jeśli zdołamy – choć oddzielnie – być wspólnie rodzicami, to nasze dzieci pozostaną dziećmi, mimo że będą musiały dzielić czas między dwa domy. Autor książki, profesor psychologii, dzięki dziesięcioleciom badań i doświadczeń pomaga w zrozumieniu  i kształtowaniu życia dzieci w dwóch rodzinach oraz pokazuje, jak sprawić, by ich dzieciństwo  i dorastanie było lepsze.

Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych / redakcja Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska - Walter,  Warszawa : Difin, 2019

Monografia składa się z opracowań wielu polskich psychologów, mających duże doświadczenie w badaniach nad różnymi problemami życia małżeńskiego i rodzinnego. Teksty poszczególnych autorów zamieszczone w tej książce, z uwagi na specyfikę poruszanych w nich problemów, ujęte zostały w trzech następujących obszarach tematycznych: Relacje rodzinne w kontekście współczesnych przemian społecznych; Relacje rodzinne w kontekście rozwoju indywidualnego; Relacje rodzinne w kontekście zdrowia. Takie usystematyzowanie opracowania pozwala spojrzeć na problem relacji rodzinnych z różnej perspektywy psychologicznej oraz w sposób bardziej wyrazisty dostrzec ich specyfikę, złożoność i wielorakość uwarunkowań.

Trudne doświadczenia rodzinne : jak się z nich wyzwolić i być szczęśliwym? / Agnieszka Kozdroń,  Warszawa : Difin, 2018.

Zdrowa osoba społeczna to przedmiot zainteresowania szerokiego grona odbiorców, zaczynając od rodziców, po nauczycieli, pedagogów, lekarzy, trenerów, stowarzyszenia i zwykłych czytelników pracujących nad rozwojem osobowym. Przedstawione determinanty rozwojowe w  interdyscyplinarnym ujęciu integrują wiedzę w celu: po pierwsze zrozumienia prawidłowości rozwojowych, po drugie przedstawienia metody analizy trzech zmiennych warunkujących mentalne i fizyczne blokady życia: szczególnie fakty społeczne, reguły systemu rodzinnego oraz role poszczególnych jednostek. Po trzecie zawiera narzędzia umożliwiające osobistą pracę nad poprawą jakości życia, intencjonalną pracą z zaburzeniami rozwojowymi.

zapraszamy do lektury !

Zdjęcia okładek i informacje o książce ze strony wydawcy.

Ferie z książką

Zapraszamy rodziców i dzieci do Biblioteki Pedagogicznej , która uczestniczy w akcji :

Czytam sobie! Mogę być, kim chcę!


promującej samodzielne czytanie wśród dzieci 


Hasło akcji Czytam sobie! Mogę być, kim chcę! zwraca uwagę na fakt, że doświadczenia, które wynosimy z czytania książek, pozwalają nam z większą pewnością siebie dążyć do realizacji marzeń i odkryć swoją przyszłą drogę zawodową. Każdy rodzic chce, żeby jego dziecko odniosło w życiu osobisty i zawodowy sukces. Samodzielne czytanie to pierwszy i najważniejszy krok w tym kierunku!

Miłość do książek warto rozbudzać już od najmłodszych lat, ponieważ dzieci, które samodzielnie czytają, lepiej radzą sobie z nowymi sytuacjami, rozumieją relacje międzyludzkie, są pewniejsze siebie, a jednocześnie wrażliwe na innych. Książki pozytywnie wpływają również na kształtowanie się osobowości oraz ułatwiają realizację życiowych celów. Zachęcajmy dzieci do czytania
dla przyjemności i dbajmy o to, aby książki stały się ich najlepszym przyjacielem. Pokazujmy dzieciom, ile radości daje czytanie!

 

Badania naukowców z Uniwersytetu Emory w Atlancie, pod kierunkiem prof. G. Bernsa, udowodniły, że podczas czytania pobudzane są te same fragmenty mózgu, które odpowiadają
za bodźce dotykowe czy zapachowe. Przeczytana historia działa na czytelnika tak samo, jak gdyby przeżył on ją w rzeczywistości. Dlatego też sytuacje, przygody i emocje, z którymi stykają się dzieci w książkach, sprawiają, że są one pewniejsze siebie oraz bogatsze o przeżyte podczas lektury

 

 

 

doświadczenia. Śledząc losy bohaterów, młody czytelnik poznaje nowe wzorce zachowań oraz przygotowuje się na różne scenariusze zdarzeń.

 

Źródłem pomysłu akcji jest program wydawniczy Edukacyjnego Egmontu Czytam sobie wspierający dzieci w nauce samodzielnego czytania. Dotychczas wydano 54 tytuły na 3 różnych poziomach zaawansowania czytelniczego, autorstwa czołowych współczesnych polskich autorów i ilustratorów.

alt


Informacje i materiały ze strony : https://czytamsobie.pl/

NOWOŚCI LISTOPAD 2018

Łojewska, Aleksandra. Antoś na zielonej łące :  czytanie uczestniczące dla dzieci  z trudnościami w porozumiewaniu się / Wydawnictwo Harmonia,  2018.

Książka stanowi pomoc do nauki aktywnego czytania dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się i nie tylko. Zawiera prostą historię z powtarzającym się refrenem, który budzi ciekawość dziecka i mobilizuje je do odkrywania kolejnej strony. Dołączone do książki symbole obrazkowe (PCS) umożliwiają dziecku branie czynnego udziału w czytaniu tekstu, zastępując słowa, których nie potrafi wypowiedzieć, a dzieciom z autyzmem, które potrzebują szczególnej wizualizacji, pozwalają dodatkowo lepiej zrozumieć czytany tekst. Książka jest doskonałym pretekstem do nauki podejmowania i prowadzenia dialogu, zadawania pytań, komentowania. Zachęca również do wspólnych zabaw wokół tekstu.

Baranowska-Jojko, Ewa. Autor  Arteterapia dla dzieci :  propozycje ćwiczeń plastycznych i pomysły na dialogi z najmłodszymi /  Wydawnictwo Harmonia, 2018.

Publikacja zawiera propozycje ćwiczeń plastycznych z elementami arteterapii przeznaczone do pracy z dziećmi w wieku od 5 do 12 lat. Ćwiczenia zawarte w książce pomagają dzieciom poznać siebie lepiej. Wspierają je w budowaniu samoakceptacji, samooceny, poczucia wartości, wiary w siebie. Naprowadzają je na rozwiązania, które pomagają im radzić sobie z różnymi trudnymi sytuacjami oraz szukać wsparcia społecznego. Dodatkowo publikacja zawiera instrukcję, a pod każdym ćwiczeniem znajdują się propozycje pytań otwartych, które również mogą okazać się przydatnym narzędziem podczas podsumowania i rozmowy z dzieckiem. Zadania zamieszczone w książce mogą też poprawić samopoczucie dzieci, pomóc im się zrelaksować i wprowadzić je w dobry nastrój. Książka przeznaczona jest dla nauczycieli przedszkoli i szkół, pedagogów, wychowawców, psychologów, rodziców i tych wszystkich, dla których ważny jest świat dzieci oraz dbanie o ich harmonijny rozwój.

Co się dzieje z tym dzieckiem ? :  interwencje psychoanalityczne w pracy z rodzinami z małymi dziećmi /  Oficyna Wydawnicza Fundament, 2018.

Pierwsza na polskim rynku książka opisująca konkretne przykłady krótkoterminowej pracy psychoterapeutycznej z rodzinami niemowląt i dzieci poniżej piątego roku życia. Ukazuje rodziny skierowane do poradni psychologicznej z powodu rozmaitych problemów dzieci – od niemowlęcych kłopotów ze snem, karmieniem i płaczliwością poprzez lęki separacyjne, nadpobudliwość, agresję  i napady wściekłości, fobie, rywalizację pomiędzy rodzeństwem u starszych dzieci, aż po objawy psychosomatyczne, takie jak egzemy, astma czy nietrzymanie moczu. Jest to pozycja niezbędna dla psychoterapeutów pracujących z dziećmi i rodzinami, ale z lektury skorzystają z pewnością także nauczyciele i opiekunowie pracujący w żłobkach i przedszkolach, lekarze i asystenci rodzinni, a także rodzice chcący zrozumieć swoje dzieci.

Winczewska, Aneta.  Całkiem nowe zabawy paluszkowe :  usprawnianie dłoni dzieci / Wydawnictwo Harmonia,  2018.

Niniejsza książka zawiera sto dwadzieścia fabularyzowanych zabaw, dzięki którym można wielorako zaktywizować mięśnie rąk kilkulatków. Zabawy można wykorzystać, prowadząc zajęcia dla sześciolatków i dzieci młodszych. Nietrudno będzie zainteresować nimi także uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej. Po zaprezentowane ćwiczenia można sięgnąć również w trakcie usprawniania dzieci z deficytami rozwojowymi. Adresatami książki są przede wszystkim wychowawcy przedszkoli i nauczyciele kilku pierwszych klas szkół podstawowych. Opisany materiał ćwiczeniowy mogą jednak z powodzeniem wykorzystywać także pedagodzy specjalni oraz fizjoterapeuci, którzy usprawniają dłonie kilkulatków.

Sher, Barbara. Codzienne gry i zabawy dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego : 100 zajęć wzmacniających dzieci z problemami sensorycznymi / Harmonia Universalis,  2018.

Osoby z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego wykazują podwyższoną lub obniżoną wrażliwość na określone bodźce, co w różny sposób wpływa na ich codzienność. Dla rodziców zapewnienie odpowiedniego wsparcia dzieciom z trudnościami sensorycznymi może stanowić nie lada wyzwanie. Niniejsza publikacja zawiera propozycje sprawdzonych zabaw, które wzmocnią nie tylko układ sensoryczny dziecka, lecz także więzi rodzinne.

W książce Czytelnik znajdzie:

  • sto prostych, wesołych i skutecznych zabaw dla dzieci i rodziców;
  • krótkie omówienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego w przyjaznej formie;
  • niebanalne pomysły, jak zainteresować dzieci zabawą, wykorzystując materiały, które są łatwo dostępne w każdym domu;
  • jasne wskazówki dotyczące wieku uczestników gier oraz modyfikacje wybranych zabaw dla starszych dzieci.

Wójtowicz-Szefler, Małgorzata. Diagnozowanie rozwoju małego dziecka.  Difin,  2018.

Książka ma charakter przewodnika dla psychologów, pedagogów, studentów lub opiekunów dziecięcych czy rodziców małego dziecka, pozwalającego na poznanie specyficznej sytuacji badania małego dziecka (od urodzenia do 5 roku życia) oraz możliwości wykorzystania narzędzi diagnozy rozwoju zarówno dzieci prawidłowo rozwijających się jak i zagrożonych niepełnosprawnością czy też niepełnosprawnych.
Ocena poziomu rozwoju małych dzieci, pozwalająca na uwidocznienie obszarów dobrze i słabo rozwiniętych, ma szczególne znaczenie dla organizowania programów wczesnej interwencji lub wczesnego wspomagania dzieci z trudnościami w rozwoju.NOWOŚCI PAŹDZIERNIK 2018

Biblioteka Pedagogiczna w Lubinie zakupiła nowości z serii :

Edukacyjny Egmont, Czytam Sobie. 

Są to wydawnictwa do samodzielnej nauki czytania dla dzieci .

W naszej ofercie znaleźć można książki z trzech poziomów, różnorodne tematycznie. Poziom1, Składam Słowa,  Poziom 2, Składam Zdania, Poziom 3, Połykam Strony.alt

Bednarek, Justyna (1970- ).  Pora na pomidora (w zupie)

Widłak, Wojciech (1957- ).    Marta i ufoludek

Witek, Rafał (1971- ).  Dobry pies

Witek, Rafał (1971- ).  Wyprawa na biegun :   o ekspedycji Amundsena